Stremming Westdorperstraat Borger

Maandag 16 april 2018 wordt gestart met het herstraten van de Westdorperstraat in Borger, tussen de Hoofdstraat en het viaduct over de N34. Tijdens de werkzaamheden is deze weg gestremd voor doorgaand verkeer. Een omleiding staat aangegeven.

Wat gaat er precies gebeuren?
De bestaande klinkers worden opgenomen en opnieuw gestraat op een puinfundering. Verder worden nieuwe opsluitbanden geplaatst en wordt daar waar nodig de afwatering verbeterd. De as-belijning in de weg zal verdwijnen.

Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Fuhler Wegenbouw uit Emmen en duurt ongeveer 5 weken. Daarna gaat de aannemer verder met het herstraten van de Borgerderstraat in Westdorp.

Bewoners Westdorperstraat
Tijdens de werkzaamheden is de weg voor doorgaand verkeer gestremd. Uiteraard proberen wij de toegang naar de aanliggende woningen en percelen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen
Heeft u vragen over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid dan kunt u contact opnemen met de heer G. Postma van de fa. Fuhler Wegenbouw, tel: 06-53763878..

Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.