Werken aan de weg: Strengenweg


Bron: gemeente Borger-Odoorn

Maandag 16 september 2019 wordt gestart met het herstraten van de gehele Strengenweg in Borger. Tijdens de werkzaamheden is deze weg gestremd voor doorgaand verkeer. Een omleiding staat aangegeven.

Wat gaat er precies gebeuren?
De bestaande betonstenen worden opgenomen en afgevoerd. Nieuwe stenen worden aangebracht op een fundering. Het werk wordt uitgevoerd door wegenbouwbedrijf Hemmen uit Emmen en zal na verwachting tot medio december duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bewoners Strengenweg
Tijdens de werkzaamheden is de weg voor doorgaand verkeer gestremd. Uiteraard proberen wij de toegang naar de aanliggende woningen en percelen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen
Heeft u vragen over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid dan kunt u contact opnemen met uitvoerder de heer M. Bolk van Hemmen bv. tel: 06-23523173.
Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.