Voorste Eeser diepje: Wil jij ook meehelpen?

De werkgroep Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger is bezig met het maken van de laatste landschapselementen in het prachtige en historische beekdal tussen Ees en Borger. In de loop van 2021 moet alles klaar zijn.

Uitzichtplateau
De komende tijd werken we aan het uitzichtplateau, waarmee een verbinding wordt gelegd met het water in het beekje, het landschap rond de es en uitzicht over het beekdal vanuit een hoogte van 3.5 meter. Het uitzichtplateau komt te staan bij het loopbruggetje en wandelpad. Het sluit aan bij het natuurgebied tussen N34 en Eeserstraat, waarmee binnenkort wordt begonnen.

Voor het uitzichtplateau is een omgevingsvergunning afgegeven. Ook is een gedetailleerde bouwtekening gemaakt. Het uitzichtplateau wordt een stalen constructie, waarvoor een offerte is gemaakt. De kosten bedragen 35.000,00 euro, waarvoor geld beschikbaar is van Leader het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, Prins Bernhard Cultuurfonds en Kern met Pit.  Maar ook van lokale sponsoren. We doen een beroep op sponsoren die ons financieel willen steunen. Want er is nog een tekort.

De uitzicht plateau wordt door vrijwilligers in elkaar gezet, nadat de opdracht gegeven is en onderdelen geleverd zijn. Eerst wordt begonnen met het maken van de betonnen fundering. We willen in september beginnen.

Op het uitzichtplateau komt een paneel met informatie over het ontstaan, de geschiedenis en het heden van het beekdal, bedoeld voor inwoners en toeristen. Een  informatieve en educatieve functie.

Natuurunstwerk (o.l.v. Chris Booth)
Het laatste onderdeel wordt het natuurkunstwerk van de Nieuw Zeelandse kunstenaar Chris Booth.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligerswerkgroep zoekt vrijwilligers die mee willen helpen.

Hou je van buitenwerk in de natuur, dan ben je van harte welkom!  Het gaat o.a. het onderhouden van het wandelpad en wegmarkering, zoals het schoffelen verwijderen van onkruid.

Informatie en opgeven bij projectcoördinator Jan Top. Telefoon 0599-234830 of email j.top@hetnet.nl. Kijk ook op www.dorpsbelangenborger.nl of facebook EeserVoorsteDiep.