Steun het Eeserdiepje

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger doet dit jaar mee met de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecte gaat digitaal. Je kunt je gift overmaken door het scannen van onderstaande idealQRcode. Dan kom je op ons project en kun je betalen via je eigen bank.

Je kunt ook gebruik maken van de link:                                              https://qr3.ideal.nl/qrcode/354a9908-207d-414c-b9e6-a97b0364a470.png

Een bedrag overmaken kan tijdens de collecteweek vanaf 28 mei tot en met 5 juni a.s. (Dus niet vóór 28 mei). Het bedrag dat je doneert komt via het Prins Bernhard Cultuurfonds volledig te goede aan ons project en wordt in juli op de bankrekening van Dorpsbelangen Borger gestort.

Waarvoor gaat je ons steunen?
Vrijwilligers markeren met 12 landschapselementen het unieke historische beekdal tussen Ees en Borger, zoals uitkijktoren, zitplek, kunstwerk en nog veel meer. Steun dit bijzondere initiatief?                                                                                                 Onze hartelijke dank!

Afval overlast

Aanleiding:

Naar aanleiding van het zeer actief aan de bel trekken van Bouke Roossien en in overleg met de gemeente is een uitvraag in het dorp gedaan over afval overlast. Gevraagd is om foto’s en situaties aan te leveren van locaties en tijdstippen waar overlast wordt ervaren. Ook is gevraagd om met ideeën te komen om overlast op te lossen.

Lees verder “Afval overlast”