Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022

 

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl.

Iedereen (gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, individu, etc.) kan hier tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau op reageren per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen

Op basis van de reacties worden eind juni de definitieve hoofdlijnen door het dagelijks bestuur vestgesteld.

Effecten voor Borger e.o.
Bron: OVbureau Memo ontwerp hoofdelijke dienstregeling 2022 (zie bovenstaande linkjes voor het volledige document)

Lijn 59 Emmen – Exloo – Gieten en 75 Emmen – Stadskanaal gewijzigd
Buslijn 59 heeft tussen Exloo, Borger en Gasselte een geringe bezetting, vooral in de avonden en weekenden. Daarnaast heeft een relatief grote plaats als Tweede Exloërmond een laag OV- gebruik. Dagelijks stappen nog geen 20 reizigers in lijn 75. Deze bus rijdt hier alleen in de spits- uren op werkdagen en niet in vakanties. Daarmee is de bus ook niet aantrekkelijk voor niet- scholieren. Het is wellicht een kip-ei-verhaal. Op basis van het gebruik van omliggende plaat- sen verwachten we dat we een hoger gebruik.

Door een combinatie van de lijndelen van 59 en 75 te maken, wordt ook Tweede Exloërmond dagdekkend bediend, ook in vakanties. Tevens blijft zo de bediening Stadskanaal – Emmen in de spits ieder half uur geboden. De nieuwe route van lijn 75 wordt Emmen – Odoorn – Exloo – Tweede Exloërmond – Stadskanaal.

Lijn 74 rijdt vanwege de routewijziging niet meer via Weerdinge, maar ‘rechtdoor’ via Valthe en Klijndijk. Hiermee krijgt Emmermeer ook een dagdekkende halfuursdienst door de wijk. In de avond en het weekend wordt een kleine bus ingezet op lijn 74 en 75.
De bediening met lijn 59 wordt op werkdagen overdag tussen Exloo en Gieten ingevuld door een kleine bus. Zo blijft de relatie Odoorn – Borger – Gasselte – Gieten mogelijk met overstap in Exloo. Binnen Gieten is de drukte in de spits een aandachtspunt. Deze dienst rijdt tot 19:30 uur. Buiten deze tijden kan het beperkte aantal reizigers tussen Gieten en Exloo gebruikmaken van de hubtaxi.

In het weekend rijdt lijn 59 tot 19:30 uur op de route Gieten – Gasselte – Borger. Buiten deze tijden is de hubtaxi van en naar Gieten en Borger een reismogelijkheid.

page44image1425908112 page44image1425908416

page45image1426054400
Gevolgen voor reizigers 20 reizigers tussen Emmen en Ees, Borger en Gasselte stappen in Exloo over van lijn 75 op 59. Reizigers tussen Exloo, Ees en Gieten kunnen in Borger overstappen op Qliner 300 of reizen mee naar Gieten.

Na 19:00 uur is er geen bediening meer tussen Gieten en Exloo met een lijnbus. Ongeveer 15 reizigers op de hele verbinding die- nen dan eerder te reizen, gebruik te maken van eigen vervoer of bestellen de hubtaxi. ’s Weekends gaat het om 5 reizigers. Tweede Exloërmond, een kern met ruim 2.000 inwoners, krijgt alle dagen van de week tot na middernacht elk uur een bus.

Kosten dienstregeling Besparing van € 270.000
Gevolgen voor infra In Exloo dient een nieuwe centrumhalte te worden gerealiseerd.
De haltes langs Exloërkijl vervallen.

Lijn 24 Assen – Stadskanaal – Winschoten vervallen avondrit en deels op zaterdag
Op zaterdag rijdt lijn 24 nu eens per twee uur tussen Stadskanaal en Assen. Voorstel is deze lijn op zaterdag elk uur te laten rijden tussen Stadskanaal en Borger en op het routedeel Borger – Rolde – Assen te laten vervallen. Tussen Rolde en Assen kunnen mensen ook gebruikmaken van lijn 21.

Reizigers vanaf het routedeel Stadskanaal – Borger kunnen vanaf Borger in de bus blijven zit- ten, omdat deze als lijn 59 door zal rijden naar Gieten. In Gieten is een goede aansluiting mo- gelijk op de bus naar o.a. Assen.
Recentelijk zijn op werkdagen in de avonduren enkele ritten toegevoegd. Deze toegevoegde ritdelen komen per 2022 te vervallen. Dit betreft o.a. de rit van 19:20 uur uit Winschoten. We blijven voorzien in de huidige laatste reismogelijkheid voor Buinen en Nieuw-Buinen op werk- dagen.

Gevolgen voor reizigers Op werkdagen circa 2 reizigers weer een uur eerder reizen. Op zaterdag moeten 8 reizigers met eigen vervoer of de hubtaxi naar de hub Borger, Stadskanaal, Gieten of Rolde om hun reis te ma- ken.
Kosten dienstregeling Besparing € 35.000
Gevolgen voor infra Geen

Qliner 300 Emmen – Groningen aangepast in de spits, zomervakantie en zondag

Verwachting is dat weer meer reizigers in de spits gebruik zullen gaan maken van de Qliner. Bovenop de vier ritten per uur zullen gericht extra ritten gaan rijden. Deze ritten nemen we op in het pluspakket en rijden niet in periodes met een lagere reizigersvraag.
In de zomervakantie rijdt Qliner 300 tussen de spitsen in nog twee i.p.v. vier keer per uur. Dit overeenkomstig de zomer van 2021.
Op zondagmorgen vervallen de tweede en vierde rit in beide richtingen, dit betreft de ritten die om 07:30 uur en 08:30 uur vertrekken vanuit Emmen en Groningen.

page32image1490978400
Gevolgen voor reizigers Op zondagmorgen van 7 tot 9 uur eens per uur een reismogelijk- heid i.p.v. twee keer per uur. Vervallen ritten hadden 1,5 reiziger per rit.
In de spits op werkdagen meer reismogelijkheden, in de daluren in de zomervakantie juist minder.
Kosten dienstregeling Extra kosten € 290.000
Gevolgen voor infra

 

Geen

 

%d bloggers liken dit: