Aanvraag dorpsbudget

Een aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget kan eenvoudig via dit formulier worden gedaan. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage hanteren we een aantal spelregels.

  1. De bijdrage uit het dorpsbudget wordt gebruikt voor iets blijvends of een activiteit met een algemeen belang.
  2. Naast dat een bijdrage uit het dorpsbudget wordt gevraagd wordt ook op andere manieren financieel bijgedragen. Dit kan zijn door donaties van fondsen, eigen bijdragen, sponsoring enz.
  3. Lever een plan aan van wat gerealiseerd gaat worden. Geef in dit plan aan wat het draagvlak is in de buurt of het dorp, of er (indien nodig) al overleg met de gemeente over is en hoe het gerealiseerde onderhouden gaat worden.
  4. Er wordt geen bijdrage gedaan aan buurtfeesten of aan het opvullen van tekorten voor reguliere exploitatie van verenigingen.

In de afgelopen jaren hebben we met het dorpsbudget diverse speeltuinverenigingen, de werkgroep woonwensen Borger en het Voorste Eeser Diepje ondersteund. Ook kan een bijdrage geleverd worden wanneer een vereniging of initiatief een eenmalige uitgave heeft aan nieuwe spullen, een verbouwing enz.

Bij twijfel of een bijdrage een optie is? Neem dan altijd via dit formulier contact met ons op.