Dorpsvisie, de voorbereidingen

Op 19 april hebben we met de inwoners en gemeente een bewogen bijeenkomst gehad in de Willibrordkerk. Naar aanleiding van die bijeenkomst is en groep betrokken inwoners opgestaan. Samen met de gemeente, ondernemers en Dorpsbelangen hebben de inwoners hun handen ineen geslagen en is de Werkgroep WoonWensen Borger gestart.

De werkgroep
Werkgroep Woonwensen Borger organiseert verschillende activiteiten om informatie over woonwensen op te halen bij de inwoners. De werkgroep heeft hierbij hulp van een proces begeleider en een evenement organisator.

De bijeenkomst
De werkgroep komt al een aantal weken bij elkaar om een bewonersbijeenkomst voor te bereiden op 15 juni in de Goede Herder Kerk (Het Anker). Bij deze bijeenkomst is ruimte voor 200 inwoners. Tijdens de avond zal in kleinere groepen worden nagedacht over een aantal thema’s ​m.b.t. woonwensen in Borger. De inloop is vanaf 18.30u en de avond duurt tot ongeveer 21.30u. Aanmelden voor deze avond is nodig. Bij meer dan 200 aanmeldingen wordt een tweede avond georganiseerd.  Aanmelden kan via woonwensenborger@gmail.com. Ook als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel graag op de hoogte wilt blijven kunt u uw mail adres achterlaten.

De enquête
Niet alle inwoners kunnen aanwezig zijn bij een bewonersavond. Daarom wordt ook een enquete gehouden onder de inwoners. Deze wordt vlak na 15 juni huis aan huis verspreid. In het dorp komen verschillende inleverpunten. Het is ook mogelijk de enquete digitaal in te vullen.

De uitkomsten
In de zomer worden alle reacties uit zowel de bewoners avond, de enquete en de reacties die al eerder door inwoners aan de gemeente zijn verstuurd verwerkt.
Vroeg in het najaar wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd waarbij de uitkomsten worden gepresenteerd. Vanuit het dorp is er dan de  mogelijkheid om te reageren voordat de woonvisie van het dorp aan de gemeente wordt aangeboden.
De werkgroep hoopt op zoveel mogelijk reacties vanuit het dorp. Jong en oud, oud-Borger, Borger-west en het buitengebied. Alleen op die manier kunnen we als dorp aan de gemeente vertellen wat voor dorp we willen zijn.

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg dan het evenement Woonwensen Borger in Beeld via Facebook.

Wat: Bewonersbijeenkomst WoonWensen Borger in Beeld
Wanneer: Woensdag 15 juni
Tijd: 18.30 – 21.30
Waar: Goede Herder Kerk (Het Anker)
Voor wie: Alle betrokken inwoners van Borger die graag inspraak willen hebben in de toekomst van hun dorp

 

Dorpsvisie: hoe verder?

Op 19 april is tijdens de bijeenkomst in de Willibrordkerk afgesproken met de gemeente om eerst als dorp aan de slag te gaan met de vraag “Wat voor dorp willen we zijn?”. Een aantal inwoners heeft zich aangemeld om mee te denken hoe we met elkaar als dorp hierover in gesprek kunnen gaan. Afgelopen dinsdag zijn we hiervoor voor de eerste keer bij elkaar geweest samen met de gemeente en Andes.

De vraag “Wat voor dorp willen we zijn?” is erg breed en kan gaan over hoe het dorp er uit ziet maar ook over hoe we met elkaar om gaan. We hebben er voor gekozen om nu vooral met het uiterlijk aan de slag te gaan. Hierbij zijn de volgende hoofdonderwerpen benoemd:

   • Leefbaarheid
   • Voorzieningenniveau (winkels, horeca, scholen, sport, gezondheidszorg enz.)
   • Wonen
   • Toerisme
   • Groen
   • Grijs (wegen e.d)

Hierbij is het nodig om naar zowel de korte termijn (we hebben nu een tekort aan woningen voor bijvoorbeeld starters) en naar de lange termijn (hoe groot willen we als dorp worden?) te kijken.

We gaan nu aan de slag om bij deze onderwerpen vragen te maken die helpen bij het beantwoorden van de vraag “Wat voor dorp willen we zijn?”. Eind mei / begin juni organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners om hier samen mee aan de slag te gaan. Op dit moment kijken we naar De Koel als locatie omdat hier meer ruimte is dan in de Willibrord kerk. De avond wordt georganiseerd door inwoners, Dorpsbelangen en gemeente Borger-Odoorn. We doen dit met elkaar en samen willen we zoveel mogelijk inwoners een stem geven!

Datum 18 mei als sluiting reactietermijn discussienota
Op de website van de gemeente staat 18 mei nog als sluitingsdatum voor reactie. Als voorbereidingsgroep hebben we de gemeente al gevraagd om deze datum te verplaatsen naar een later moment. Informatie vanuit de gemeente hierover is terug te lezen op de website.

Bijeenkomst discussienota inbreidingslocaties Borger-Oost

Op 19 april stond de bespreking van het discussiestuk ‘Inbreidingslocaties Borger-Oost’ op de agenda. Georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn nadat het  discussiestuk binnen het dorp gedeeld is. Veel mede-inwoners vinden wat van deze plannen en hun zorg is groot: wat gaat er allemaal gebeuren met ons mooie dorp?

Lees verder “Bijeenkomst discussienota inbreidingslocaties Borger-Oost”

Werkzaamheden Kruisstraat, Koesteeg en gedeelte Hoofdstraat in Borger

Persbericht vanuit de gemeente Borger-Odoorn: Al geruime tijd zijn diverse bedrijven werkzaam in de omgeving van ‘oud-borger’. Een ingrijpende operatie. Na een tussenpauze gaan de werkzaamheden maandag 4 oktober verder in de omgeving van de Kruisstraat. De werkzaamheden zullen na verwachting duren tot begin december, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden gelijktijdig door twee aannemers uitgevoerd. Aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen doet de riolerings- en bestratingswerkzaamheden. BAM Energie & Water Noord-Oost uit Nieuwleusen verzorgt de werkzaamheden aan de kabels en leidingen.

De werkzaamheden in het kort
In de weg vinden rioleringswerkzaamheden plaats en de weg wordt voorzien van nieuwe bestrating/herstraat. De BAM gaat werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen.

Bereikbaarheid
De wegen Koesteeg, Kruisstraat en een gedeelte van de Hoofdstraat tussen de Koesteeg en Kruisstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding staat aangegeven. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de stremming van de aanwonende/ondernemers tot een minimum te beperken.

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, planning en/of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de volgende uitvoerders:
– riolering en bestrating:          dhr. P. Bolt van Avitec, tel: 0599-212170
– kabels en leidingen:               dhr. V. Oostra van de BAM, tel: 088 – 712 37 51
Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.

Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022

 

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl.

Iedereen (gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, individu, etc.) kan hier tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau op reageren per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen

Lees verder “Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022”

Steun het Eeserdiepje

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger doet dit jaar mee met de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecte gaat digitaal. Je kunt je gift overmaken door het scannen van onderstaande idealQRcode. Dan kom je op ons project en kun je betalen via je eigen bank.

Je kunt ook gebruik maken van de link:                                              https://qr3.ideal.nl/qrcode/354a9908-207d-414c-b9e6-a97b0364a470.png

Een bedrag overmaken kan tijdens de collecteweek vanaf 28 mei tot en met 5 juni a.s. (Dus niet vóór 28 mei). Het bedrag dat je doneert komt via het Prins Bernhard Cultuurfonds volledig te goede aan ons project en wordt in juli op de bankrekening van Dorpsbelangen Borger gestort.

Waarvoor gaat je ons steunen?
Vrijwilligers markeren met 12 landschapselementen het unieke historische beekdal tussen Ees en Borger, zoals uitkijktoren, zitplek, kunstwerk en nog veel meer. Steun dit bijzondere initiatief?                                                                                                 Onze hartelijke dank!

Afval overlast

Aanleiding:

Naar aanleiding van het zeer actief aan de bel trekken van Bouke Roossien en in overleg met de gemeente is een uitvraag in het dorp gedaan over afval overlast. Gevraagd is om foto’s en situaties aan te leveren van locaties en tijdstippen waar overlast wordt ervaren. Ook is gevraagd om met ideeën te komen om overlast op te lossen.

Lees verder “Afval overlast”