2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje

Het project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger wint de 2e prijs van Kern met Pit 2019 in Drenthe. De prijs bestaat uit  een bedrag van  € 1000,00 en een predicaat.  De prijsuitreiding was zaterdag 18 januari in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. De prijzen werden bekend gemaakt door jury voorzitter mevrouw Annelies Joritsma. De werkgroepleden Jacob Woldendorp, Hans Agterberg, Cor van Willigen en Jan Top (foto) namen het predicaat en het bedrag in ontvangst.

De 1e prijs is gewonnen door “Ons Toen” in Eexterveen, we feliciteren de inwoners van Eexterveen met dit resultaat.  Kern met Pit is een initiatief van de Nederlandse Heide Maatschappij. De werkgroep en projectcoördinator Jan Top zijn blij met het resultaat voor de werkgroep en de vrijwilligers uit Ees en Borger. De groep werkt hard om het beekdal tussen Ees en Borger herkenbaarder te maken. Dit burgerinitiatief wordt, in samenwerking met en ondersteuning van Gemeente Borger-Odoorn, Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en buurtvereniging ’t Lutkeveen Borger, bestuur Dorpsbelangen Borger en anderen, uitgevoerd.

Het project is nog niet helemaal af. Dit jaar wil de werkgroep nog het uitzichtplateau en kunstwerk realiseren.  Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van Leader ZuidoostDrenthe (Europees Fonds voor Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), het Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Het Drentse Land en lokale sponsoren.