Leadersubsidie voor project Eeserdiepje

Op 22 maart 2017 hebben we bericht gekregen dat het project Herkenbaarheid Voorste Eeserdiepje Leader subsidie heeft gekregen. Het gaat om een bedrag van € 67.020,00.

Leader is een Europese subsidie met als doel programma gericht op plattelandsontwikkeling. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland. Het gaat hierbij om projecten die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

Dorpsbelangen en de werkgroep zijn heel blij met deze subsidie. Een groep van vrijwilligers is actief bezig geweest om het plan uit te werken. Het plan is een stuk zelfwerkzaamheid vanuit de samenleving. De werkgroep heeft haar enthousiasme voor het project over kunnen brengen en wordt nu beloond met dit mooie bedrag.

Aan de slag!

De werkgroep kan nu aan de slag om de plannen te realiseren. Het gaat om een wandelpad, loopbruggetje, parkeerplaatsen, opstappunt fietsende scholieren, wegmarkering, uitkijktoren, zitplek onder gebint, gedenksteen, ooievaarsnest, informatiebord, natuurspeelplek en een kunstwerk. Dit alles wordt gemaakt met de inzet van vrijwilligers. Op 1 januari 2020 zal het project klaar zijn.

Meer informatie bij: Jan Top, coördinator werkgroep Herkenbaarheid Beekdal Eeser Voorste Diepje (0599-234830) of bij Dorpsbelangen Borger (contactformulier op de website)  Ook vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen kunnen zich hier melden.