Aan de slag bij het Eeser Voorste Diep

Mooi vrijwilligerswerk in de buitenlucht! Wie helpt mee?

Op 21 augustus om 8.00 uur starten de werkzaamheden bij het Eeser Voorste Diep. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de werkgroep Eeserdiepje onder leiding van Jan Top. Meehelpen als vrijwilliger aan dit project kan. Neem hiervoor contact op met Jan. Zijn contact gegevens staan onder aan dit bericht.

Werkzaamheden
Er wordt begonnen met het natuurvoetpad tussen de Eeserbrug, het beekje Eeser Voorste Diep en de gedenkplek. Het voetpad wordt aangelegd op het tracé tussen de bomen van de oude verbindingsweg tussen Ees en Borger. De ondergrond wordt schoongemaakt en struiken worden gesnoeid. Daarna wordt de bedding van het voetpad uitgezet en aangelegd. Dit alles gebeurt door vrijwilligers met hulp van grondbedrijf Brouwer uit Ees.

Project
De werkgroep is blij aan de slag te kunnen. De eerste fase, het realiseren van het uitkijkplateau is klaar. Voor de tweede fase is een lange tijd van voorbereiding geweest. Het project is goedgekeurd door gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en Het Drents Landschap. Het plan is aan de inwoners gepresteerd en uitgelegd. Verder is er ondersteuning van Unesco Global Geopark De Hondsrug, de Hunzecommissie, particuliere bedrijven, BOKD en Dorpsbelangen Ees en Eesergroen. Kortom een breed gedragen project. Het gaat erom het beekdal tussen Ees en Borger duidelijker te markeren als een historisch, geografisch en landschappelijk bijzondere plek. Een unieke doorbraak in De Hondsrug. Dit alles voor inwoners en toeristen!

De werkgroep wordt ondersteund door Dorpsbelangen Borger. Daardoor was het mogelijk om subsidie bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling LEADER aan te vragen. Op 31 mei jl is de subsidie van € 67.020,00 door wethouder Freek Buijtelaar overhandigd aan Jan Tingen van Dorpsbelangen Borger en Jan Top, voorzitter van de werkgroep. Daarmee is 60 % van de kosten gedekt. De rest van het geld komt van vrijwilligersinzet en particuliere organisaties, waaronder Het Drents Landschap. De verantwoording vergt een hele administratieve en financiële organisatie.

Informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen als vrijwilliger? Of belangstelling voor het projectplan? Neem dan contact op met Jan Top telefoon 0599-234830 of mail j.top@hetnet.nl. Je kunt ook kijken op www.dorpsbelangenborger.nl