Borger heeft eigen dorpsbelangen

Borger heeft sinds woensdag 3 december 2015 een eigen dorpsbelangen. Ondernemer Jan Tingen is beoogd voorzitter van een achtkoppig bestuur.

In januari schuift het nieuwe bestuur aan bij de notaris om de oprichting te bezegelen.

Tingen, onder meer penningmeester van het Hunebedcentrum en de marathonschaatsploeg CRV Interfarms, ziet dit avontuur als een uitdaging. Borger kent veel belangengroepen maar het mistte tot nu toe één gesprekspartner met de gemeente. De nieuwe belangengroep gaat aanschuiven bij diverse buurtverenigingen en inventariseren wat er in Borger leeft.

Het gaat de nieuwe verenging vooral om de leefbaarheid in Borger te vergroten.

hunzecommissiegroentextDe Hunzecommissie het initiatief genomen voor de oprichting van een Dorpsorganisatie in Borger. Een aantal buurtverenigingen is bereid gevonden om een dergelijke organisatie van de grond te tillen.

In mei en augustus 2015 zijn twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van buurtverenigingen in Borger. Ook andere betrokken dorpsbewoners waren bij de discussie betrokken.  Beide bijeenkomsten zijn in zeer positieve sfeer verlopen. Het werd duidelijk dat er voldoende draagvlak in Borger is om door te gaan met het initiatief. Aan het eind van de bijeenkomst in augustus is de afspraak gemaakt, binnen de besturen en met buurtbewoners het initiatief van een brede dorpsvereniging te bespreken.

Inmiddels is het zover. De website is gestart, social media geinformeerd.