Informatiebrief buurten / belangstellenden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De stichting Dorpsbelangen Borger gaat van start. Bij dit bericht vindt u een informatiebrief die verstuurd is aan alle bekende e-mail adressen van buurtverenigingen en belangstellenden.

In 2015 zijn op initiatief van de Hunzecommissie een aantal gespreksavonden geweest waar gepeild is of er belangstelling is vanuit het dorp voor een Dorpsbelangen Organisatie. De belangstelling is er al zijn er ook nog veel vragen. Uit de groep belangstellenden zijn 8 personen opgestaan om de Dorpsbelangen organisatie verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de “Stichting Dorpsbelangen Borger”.

Het doel van de stichting is het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp Borger. 2016 zal worden gebruikt om de organisatie verder vorm te geven en de eerste activiteiten op te pakken. Hierover zullen we regelmatig berichten op deze website plaatsen.

Bijgevoegde informatiebrief is naar alle buurtverenigingen en belangstellenden verstuurd. Graag vertellen we meer over de plannen die worden gemaakt en horen we wat in het dorp speelt. Wilt u hierover meer weten, dan komen we hier graag kort over vertellen bij bijvoorbeeld een buurtactiviteit.

Informatiebrief buurten belangstellenden