Dorpsagenda – Verbeterpunten Borger

losse stoeptegel

De stichting Dorpsbelangen Borger is op 1 januari officieel van start gegaan. Een van de activiteiten die voor dit jaar op de planning staat is het opstellen van een dorpsagenda. Het gaat hierbij niet om een agenda met de vele activiteiten die in het dorp worden georganiseerd maar om een inventarisatie van punten die de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

In de afgelopen maanden zijn we al bij verschillende buurtverenigingen op bezoek geweest om ons voor te stellen. Aan deze buurtverenigingen hebben we de vraag gesteld wat in hun buurt verbeterd zou kunnen worden. Het kan hierbij om grote en kleine dingen gaan. Voorbeelden tot nu toe zijn de straatverlichting in oud-Borger, de stoep aan de Drouwenerstraat en diverse zaken rondom het dorpsplein. Binnenkort zal een volledige lijst worden geplaatst.

Wij vragen aan de inwoners van Borger om aan te geven welke verbeterpunten nog meer op onze agenda terecht moeten komen. Deze punten worden besproken met de gemeente en gezamenlijk kunnen we op zoek naar een oplossing. Deze is niet altijd direct mogelijk maar we houden in ieder geval vinger aan de pols.

Heb je een verbeterpunt voor de dorpsagenda dan kan dit via het contactformulier op de website aan ons worden gestuurd of reageer op het Facebook-bericht. Bij vragen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.