Voorbereiding dorpsbezoek gemeente in november

13335675_1043202462423324_5496317847426054454_n

Vanuit de gemeente worden op dit moment in veel plaatsen dorpsbezoeken gehouden. Ook Borger zal eind dit jaar worden bezocht door het college, een afvaardiging van de raad, enkele ambtenaren en de Hunzecommissie. Dit bezoek staat voorlopig gepland op 22 november. Hierover zal op een later moment meer informatie volgen.

In de afgelopen maanden zijn we bij een aantal buurten op bezoek geweest tijdens jaarvergaderingen of andere bijeenkomsten. We hebben vanuit deze buurten diverse punten meegekregen. Ook via Facebook en de website zijn diverse punten aangedragen die aandacht verdienen. De rode draad die in deze punten zit is weg- en groen onderhoud.

In november hebben wij als dorp de mogelijkheid om ons te presenteren richting gemeente. Dit zal deels door Dorpsbelangen worden opgepakt. Daarnaast is er voor alle inwoners de mogelijkheid om aan te schuiven en in gesprek te gaan met de gemeente. Tijdens het dorpsbezoek krijgen we als dorp de mogelijkheid om te presenteren waar we als dorp trots op zijn, maar ook waar we verbetering nodig vinden. We kunnen concrete ideeën aandragen voor die verbeteringen.

Om goed beslagen ten ijs te komen willen we dit dorpsbezoek goed voorbereiden. Het is niet mogelijk om met de afvaardiging het hele dorp door te lopen. Daarom is het plan om samen met de buurten / inwoners van het dorp een foto rapportage van het dorp te maken waarin de punten die we als dorp van belang vinden kunnen laten zien.

Wij hebben daarom aan de besturen van de buurtverenigingen gevraagd om samen met ons voor 1 september een moment te plannen waarin een zogenaamde buurtschouw kan worden uitgevoerd. Inwoners uit de buurt kunnen op dat moment aan een afvaardiging van dorpsbelangen laten zien waar ze trots op zijn en wat verbetering vraagt. Dit verwerken wij in een presentatie voor de gemeente.

Omdat niet alle inwoners van Borger lid zijn van een buurtvereniging en we wel graag iedereen de mogelijkheid willen geven om een bijdrage te leveren zullen we deze momenten ook via de website publiceren. Op die manier kan iedereen die graag wat kwijt wil aansluiten.