Markering Beekdal Eeser Voorste Diep

 

Doet mee als Kern met Pit

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep gaat dit jaar verder met de laatste fase van de plannen. Dit betekent o.a. het opbouwen van de zitplek onder gebint, waarmee al een begin is gemaakt. Ook gaan we een uitkijktoren plaatsen  om van het mooie en historische beekdal te  genieten. Over de toren wordt binnenkort overleg gepleegd met de gemeente Borger-Odoorn, Het Drents Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s.  Het plan is om deze uitkijktoren te plaatsen bij het aangelegde wandelpad en het wandelbruggetje. Er is een omgevingsvergunning nodig.

De werkgroep, die valt onder Dorpsbelangen Borger, is ook bezig met aanvullende financiering. Want er is nog een tekort. Het grootste deel van de kosten wordt gefinancierd door Leadergelden en Drents Landschap. Maar ook door de inzet van vrijwilligers worden kosten bespaard.  Onlangs heeft de RaboBank Het Drentse Land een bijdrage gegeven. Verder heeft de werkgroep verschillende aanvragen bij Fondsen uitstaan. Er zullen de komende tijd ook bedrijven en particulieren benaderd worden voor een financiële bijdrage.

Het plan is ook ingediend bij Kern met Pit, een fonds van de Nederlandse Heide Maatschappij. Zaterdag 19 januari werd het project gepresenteerd in het provinciehuis is Assen. Het project staat op de lijst van initiatieven. Binnenkort is een overleg met Leader over de financiële afronding van het jaar 2018. Het project wordt gedragen en uitgevoerd door vrijwilligers. Met het project willen we inwoners uit Borger en Ees, maar ook toeristen nog meer van het mooie beekdal laten genieten. We kunnen nog mensen gebruiken die mee willen helpen. Iets voor jouw?

Neem contact op met Jan Top, projectcoördinator telefoon 0599-234830 of kijk op www.dorpsbelangenborger.nl.