Provinciale bestuurders Jumelet en Kuipers bezoeken project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep

Recent is het project markering Voorste Eeserdiep door de gedeputeerden  Henk Jumelet (CDA, oa Natuur en Landschap) en Hans Kuipers (GL met oa Vitaal Platteland) bezocht. Vanuit de provincie worden de lopende LEADER projecten met belangstelling gevolgd. Daarnaast was Gerard Meijers (gebiedscoördinator Plattelandsontwikkeling Zuidoost-Drenthe, secretaris LAG Zuidoost-Drenthe LEADER) aanwezig. Vanuit de gemeente Borger-Odoorn was  burgemeester Jan Seton aanwezig.

Hans Agterberg en Jacob Woldendorp van de projectgroep verzorgden een rondleiding en vertelden over de werkzaamheden. Jan Top, projectcoördinator, had een schriftelijke presentatie over de voorgang gemaakt.

Het was een goed werkbezoek en met geanimeerde gesprekken tijdens de wandeling over het natuurpad, langs de opstapplek, de gedenkplek, het bruggetje, de zitplek onder het gebint en de natuurspeelplek. Ook werd vooruit gekeken naar de inrichting van het natuurgedeelte aan de westzijde van het Voorste Eeserdiep. Dit deel vormt  in combinatie met de markering van het beekdal een perfecte combinatie. Ook werd aandacht besteed aan het uitkijkplateau, het ooievaarsnest en het kunstwerk; de nog te realiseren elementen.

Kortom, een nuttig en zinvol werkbezoek aan het project, waaraan met vrijwilligers gewerkt wordt. De belangrijkste financiering komt van LEADER. Daarnaast zijn er ook bijdragen van Rabobank Het Drentse Land, het Anjerfonds, het Drents Landschap en verschillende sponsoren. Het project doet mee met Kern met Pit van de Nederlandse Heidemaatschappij. Meehelpen? Geef je op.