Uitkomst belevingsonderzoek Borger 2017

Het is al weer even geleden maar op 26 januari zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek Borger gepresenteerd. Het onderzoek is begin december gehouden door 1e jaar studenten van Hogeschool Larenstein Van Hall. Voor de studenten had het onderzoek tot doel om te leren hoe je dit doet. Voor ons was het doel meer te weten te komen over het wonen in Borger.

Het onderzoek is bij ruim 1800 huishoudens bezorgd. Ruim 600 van deze enquetes zijn ingevuld weer opgehaald of ingeleverd. Hiermee is een dekkingsgraad van 31,5 % gehaald.

De presentatie avond in het Hunzehuys is goed bezocht. Er waren ongeveer 100 aanwezigen. Tijdens de presentatie was er ruimte om met elkaar en met de wethouders Buijtelaar en Souverein in gesprek te gaan. Over het algemeen zijn inwoners van Borger tevreden met hun leefomgeving. Het dorp krijgt van de respondenten een 8. Het plein wordt als de mooiste plek van het dorp gezien. Bijzonder is wel dat het ook op de eerste plaats stond bij de minst mooie plekken.

Naast tevredenheid zijn ook verbeterpunten aangegeven. Zo zijn de onderwerpen stoepen en toegankelijkheid voor voetgangers (met en zonder rollator) en fietsers uitgebreid aan de orde geweest. Ook het thema geluid en de overlast die dit veroorzaakt van onder andere de N34 en de N374 (Borgerveldweg) is besproken. Een volledig verslag van punten die tijdens de presentatie zijn besproken is terug te vinden in de bijlage van dit bericht.

Het vervolg
Nu is het tijd om met het belevingsonderzoek aan de slag te gaan. De uitkomsten worden gecombineerd met de uitkomsten van de verschillende buurtbezoeken die in de zomer 2016 zijn gedaan. Ook krijgen we af en toe berichten vanuit buurten en inwoners met zaken die verbeterd kunnen worden. De punten uit deze buurtbezoeken, vanuit buurtverenigingen en vanuit inwoners zijn in november gepresenteerd aan de gemeente. Met deze gegevens gaan we aan de slag om een dorpsagenda op te stellen. Deze dorpsagenda bevat punten waar de komende tijd aandacht voor nodig is vanuit de gemeente of vanuit het dorp. De agenda zal op verschillende manieren bekend worden gemaakt binnen het dorp.