Verantwoording dorpsbudget

Sinds 2020 krijgen de dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Borger-Odoorn een jaarlijks dorpsbudget. Dit budget is opgebouwd uit een vaste component van € 2.500,- per belangenvereniging en daarnaast een bedrag per inwoner. In totaal verdeelt de gemeente op deze manier een bedrag van € 100.000,- over de verschillende dorpen.


De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan het uitgeven van dit budget. Zo moeten de uitgaven uit het budget een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast moet er sprake zijn van draagvlak voor datgene wat er mee gedaan wordt. Jaarlijks leggen de verschillende dorpen verantwoording af aan de gemeente waaraan het budget besteed is. Ook verantwoording richting het dorp en het ophalen van wensen en initiatieven waaraan het budget besteed kan worden is een voorwaarde.

In de afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat een oproep gedaan voor projecten en initiatieven. Ook is in veel gevallen via social media gedeeld welke projecten ondersteund zijn. Dit is een gedeeltelijke verantwoording aan het dorp. In dit bericht een volledige verantwoording waaraan het dorpsbudget in de afgelopen jaren besteedt is en wat er nog in de “pot” zit.

Beschikbaar budget 2024
Jaar Beschikbaargesteld budget Uitgaven per jaar
2020 € 12.892,95 € 1.297,01
2021 € 12.983,25 € 4.199,67
2022 € 13.060,38 € 5.355,10
2023 € 13.024,52 € 13.425,43
2024 € 13.100,17 € 2.670,00
Totaal € 65.061,26 € 26.947,21
Beschikbaar budget € 38.114,05

 

Voor een volledig overzicht klik op deze link uitgaven dorpsbudget. Een aanvraag doen voor een bijdrage kan via het webformulier.