Dorpsvisie, de voorbereidingen

Op 19 april hebben we met de inwoners en gemeente een bewogen bijeenkomst gehad in de Willibrordkerk. Naar aanleiding van die bijeenkomst is en groep betrokken inwoners opgestaan. Samen met de gemeente, ondernemers en Dorpsbelangen hebben de inwoners hun handen ineen geslagen en is de Werkgroep WoonWensen Borger gestart.

De werkgroep
Werkgroep Woonwensen Borger organiseert verschillende activiteiten om informatie over woonwensen op te halen bij de inwoners. De werkgroep heeft hierbij hulp van een proces begeleider en een evenement organisator.

De bijeenkomst
De werkgroep komt al een aantal weken bij elkaar om een bewonersbijeenkomst voor te bereiden op 15 juni in de Goede Herder Kerk (Het Anker). Bij deze bijeenkomst is ruimte voor 200 inwoners. Tijdens de avond zal in kleinere groepen worden nagedacht over een aantal thema’s ​m.b.t. woonwensen in Borger. De inloop is vanaf 18.30u en de avond duurt tot ongeveer 21.30u. Aanmelden voor deze avond is nodig. Bij meer dan 200 aanmeldingen wordt een tweede avond georganiseerd.  Aanmelden kan via woonwensenborger@gmail.com. Ook als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel graag op de hoogte wilt blijven kunt u uw mail adres achterlaten.

De enquête
Niet alle inwoners kunnen aanwezig zijn bij een bewonersavond. Daarom wordt ook een enquete gehouden onder de inwoners. Deze wordt vlak na 15 juni huis aan huis verspreid. In het dorp komen verschillende inleverpunten. Het is ook mogelijk de enquete digitaal in te vullen.

De uitkomsten
In de zomer worden alle reacties uit zowel de bewoners avond, de enquete en de reacties die al eerder door inwoners aan de gemeente zijn verstuurd verwerkt.
Vroeg in het najaar wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd waarbij de uitkomsten worden gepresenteerd. Vanuit het dorp is er dan de  mogelijkheid om te reageren voordat de woonvisie van het dorp aan de gemeente wordt aangeboden.
De werkgroep hoopt op zoveel mogelijk reacties vanuit het dorp. Jong en oud, oud-Borger, Borger-west en het buitengebied. Alleen op die manier kunnen we als dorp aan de gemeente vertellen wat voor dorp we willen zijn.

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg dan het evenement Woonwensen Borger in Beeld via Facebook.

Wat: Bewonersbijeenkomst WoonWensen Borger in Beeld
Wanneer: Woensdag 15 juni
Tijd: 18.30 – 21.30
Waar: Goede Herder Kerk (Het Anker)
Voor wie: Alle betrokken inwoners van Borger die graag inspraak willen hebben in de toekomst van hun dorp