Weg tussen Ees en Borger nu 60 km

Drie wegen naar en van Ees zijn 60 km-wegen geworden. Onlangs is de Eeserstraat/Borgerderstraat 60 km weg geworden. Dit is de weg tussen Ees en Borger, door het mooie historische beekdal en natuurgebied.

Het was één van de wensen van de werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep. Politie en gemeente waren het hier mee eens. De Odoornerstraat tussen afslag naar Exloo en Ees is sinds vorig jaar september ook een 60 km weg. Dit als gevolg van het nieuwe tracé van de N34. De buurtbewoners aan de Odoornerstraat en toenmalige werkgroep Dorpsplan Ees en Eesergroen hadden hier om gevraagd. Ook de Schoolstraat tussen Ees en Eesergroen is een 60 km weg. Toen de oversteek over de N34 veranderde in een tunnel, een nieuwe parkeerplaats bij het voetbalveld was aangelegd en de Schoolstraat was gerenoveerd, was dit ook wenselijk. Alle maatregelen zijn bedoeld om de verkeerssnelheid te beperken en de verkeersveiligheid naar en in Ees te bevorderen. Dit is aangeven met 60 km borden buiten de bebouwde komen. In het dorp maximaal 50 km.

Vervolg

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep maakt, als gevolg van de 60 km weg, samen met de gemeente een plan, waarin het wegbeeld tussen Ees en Borger wordt veranderd. Bij het uitkijkplateau komt een aangepaste wegmarkering met een andere kleur klinkers en de witte middenstreep belijning gaat veranderen.

De werkgroep is momenteel bezig met de voorbereiding van opstapplek voor fietsers bij de Eeserbrug en het voetgangers bruggetje over het beekje van Waterschap Hunze en Aa’s, nabij de stilteplek en gedenksteen Ees 1945. Ook de werkzaamheden zoals snoei- en grondwerk voor de natuurspeelplek van Drents Landschap zijn begonnen.

Het project wordt voor een groot deel gefinancierd door Leader. Het meeste werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Wil je meehelpen dan ben je van harte welkom. Informatie bij projectleider Jan Top telefoon 0599-234830 of email j.top@hetnet.nl