Uitvoering Markering Beekdal Eeser Voorste Diepje

25e vergadering van de werkgroep. Een kwestie van lange adem.

De werkgroep Dorpsplan Ees en Eesergroen nam in maart 2011 het initiatief om het beekdal tussen Ees en Borger herkenbaarder te maken. Met name het toenmalige bruggetje markeerde het landschap van het beekdal. Dit bruggetje is uit het landschap verdwenen. Jacob Woldendorp (voormalig architect uit Borger) maakte enkele schetstekeningen voor een inrichtingsplan. Dit plan werd ondersteund door Gemeente Borger-Odoorn, Provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap. Ook Unesco Global Geopark De Hondsrug ondersteunt dit initiatief. De werkzaamheden in de eerste fase vielen onder verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelangen Ees en Eesergroep.

Financiering tweede fase

Op 7 maart 2013 werd een werkgroep Beekdal Eeser Voorste Diep opgericht, die zich specifiek bezighoudt met de uitvoering van de plannen door vrijwilligers. In april 2015 is de eerste fase met het uitkijkplateau, hekwerk, keienmarkering en informatiepaneel gerealiseerd en geopend. Het blijkt dat inwoners en toeristen stoppen, kijken of zitten bij het uitkijkplateau aan het beekdal. Het is ook een cultuur historische plek met mooi uitzicht naar Mandelanden en Flessenhals.

De werkgroep is nu bezig met de uitvoering van de tweede fase, die eind 2019 gerealiseerd moet zijn. De verantwoordelijkheid is per 1 januari 2016 overgenomen door Dorpsbelangen Borger. Het project kost € 114 000,00 en wordt gefinancierd door Leader, het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, die € 67.000,00 beschikbaar stelt. De andere kosten worden betaald door inzet vrijwilligerswerk en Het Drents Landschap. Een restbedrag van € 3.250,00 wordt binnengehaald met sponsoring.

Bouwtekening wandelbruggetje

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep kwam donderdag 8 februari 2018 voor de 25e keer bij elkaar in het Hunzehuys om planning, uitvoering en voortgang van de 12 landschapselementen te bespreken. Daarbij gaat het o.a. om natuurwandelpad, stilte- en herdenkplek Ees 1945 en opstapplek fietsers, waarmee een begin is gemaakt. Ook het wandelbruggetje over het Eeser Voorste Diep kwam aan de orde. Er is een gedetailleerde bouwtekening met sterkteberekening gemaakt. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd, waarna het materiaal besteld wordt. Het loopbruggetje (9 meter overspanning) wordt in elkaar gezet (lassen en houtbewerking) en voorzien van leuningen en houten looplateau. Allemaal vrijwilligerswerk!

60 km tussen Ees en Borger

De werkgroep is blij dat tussen Ees en Borger nu een snelheid van maximaal 60 km geldt. De borden zijn geplaatst. Dit is goed voor de verkeersveiligheid in het beekdal. Je rijdt door een mooi natuurgebied. Het blijft een doorgaande weg, maar rustig rijden met de auto doet recht aan de mensen die er wonen en aan de natuur. In overleg met de gemeente worden de witte middenstrepen (samen met vrijwilligers) er uitgehaald, zodat het wegbeeld wijzigt en daardoor nog meer uitnodigt om rustig te rijden. 60 km was een van de 12 actiepunten van de werkgroep, net zoals de Schoolstraat naar Eesergroen en Odoornerstraat naar afslag Exloo langs N34. Nu maar hopen dat weggebruikers zich hieraan houden. Waarom zou men dit niet doen?

Meedoen?

Het is een project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep is een project van lange adem en er zal “nog veel water door het beekje moeten lopen” voordat het klaar is. Er wordt veel geregeld met overheden, samenwerkingspartners, buurtvereniging, financieringsinstanties en vrijwilligers. Maar het mooie is dat dit initiatief is dat het voortkomt uit de bevolking, een burgerinitiatief. Een vrijwilligersproject! Wil jij ook meehelpen? Geef je dan op. Je kunt bellen naar 0599-234830 of email j.top@hetnet.nl Kijk ook op de website www.dorpsbelangenborger.nl