Leadersubsidie voor project Eeserdiepje

Op 22 maart 2017 hebben we bericht gekregen dat het project Herkenbaarheid Voorste Eeserdiepje Leader subsidie heeft gekregen. Het gaat om een bedrag van € 67.020,00.

Leader is een Europese subsidie met als doel programma gericht op plattelandsontwikkeling. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland. Het gaat hierbij om projecten die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

Dorpsbelangen en de werkgroep zijn heel blij met deze subsidie. Een groep van vrijwilligers is actief bezig geweest om het plan uit te werken. Het plan is een stuk zelfwerkzaamheid vanuit de samenleving. De werkgroep heeft haar enthousiasme voor het project over kunnen brengen en wordt nu beloond met dit mooie bedrag.

Aan de slag!

De werkgroep kan nu aan de slag om de plannen te realiseren. Het gaat om een wandelpad, loopbruggetje, parkeerplaatsen, opstappunt fietsende scholieren, wegmarkering, uitkijktoren, zitplek onder gebint, gedenksteen, ooievaarsnest, informatiebord, natuurspeelplek en een kunstwerk. Dit alles wordt gemaakt met de inzet van vrijwilligers. Op 1 januari 2020 zal het project klaar zijn.

Meer informatie bij: Jan Top, coördinator werkgroep Herkenbaarheid Beekdal Eeser Voorste Diepje (0599-234830) of bij Dorpsbelangen Borger (contactformulier op de website)  Ook vrijwilligers die graag een steentje willen bijdragen kunnen zich hier melden.

Fotowedstrijd ‘De ziel van Borger’

Daniel Muskee, Dorpsbelangen Borger en Hunebedcentrum organiseren bijzondere fotowedstrijd ‘de ziel van Borger’.

Borger is het kloppend hart van de Hondsrug met nog vele verborgen geheimen in het landschap en door menselijke activiteiten gemaakte creaties.

Het dorp ligt in het hart van Hondsrug UNESCO Global Geopark en is Hunebedhoofdstad van Nederland. Daarnaast is Borger het enige dorp in Nederland waar aantoonbaar vanaf 5400 jaar geleden altijd mensen hebben gewoond. Kortom een uniek dorp waar je de verbintenis voelt tussen de inwoners en het landschap. Niet voor niets trekt Borger jaarlijks vele toeristen en bezoekers vanuit Nederland maar ook vanuit het buitenland.

Voor de fotowedstrijd wordt gevraagd ‘de ziel’ van Borger vast te leggen. Dit kan door bijvoorbeeld specifieke elementen of kenmerken van het oorspronkelijke Borger te fotograferen. Het staat de kandidaat uiteraard vrij om daarin eigen denkbeelden te volgen.

Een professionele jury is aangesteld die de foto’s gaat beoordelen op styling, compositie en de impact van het beeld. Vertelt het beeld het verhaal? De jury is vooral benieuwd naar uw visie, kijkwijze en interpretatie van het landschap en de authentieke kenmerken van Borger en omgeving

De foto’s kunnen opgestuurd worden tot 10 juli. De prijswinnaars worden bekend gemaakt op 20 juli.

De foto’s (maximaal drie per fotograaf) kunnen gestuurd worden naar mzandbergen@hunebedcentrum.nl

Er zijn mooie prijzen te winnen en tevens zullen de foto’s van de prijswinnaars groot worden afgedrukt en 2 maanden in het centrum van Borger geplaatst worden.

Voor meer informatie en de voorwaarden ga naar: http://www.hunebednieuwscafe.nl/category/fotowedstrijd/

Uitkomst belevingsonderzoek Borger 2017

Het is al weer even geleden maar op 26 januari zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek Borger gepresenteerd. Het onderzoek is begin december gehouden door 1e jaar studenten van Hogeschool Larenstein Van Hall. Voor de studenten had het onderzoek tot doel om te leren hoe je dit doet. Voor ons was het doel meer te weten te komen over het wonen in Borger.

Het onderzoek is bij ruim 1800 huishoudens bezorgd. Ruim 600 van deze enquetes zijn ingevuld weer opgehaald of ingeleverd. Hiermee is een dekkingsgraad van 31,5 % gehaald.

De presentatie avond in het Hunzehuys is goed bezocht. Er waren ongeveer 100 aanwezigen. Tijdens de presentatie was er ruimte om met elkaar en met de wethouders Buijtelaar en Souverein in gesprek te gaan. Over het algemeen zijn inwoners van Borger tevreden met hun leefomgeving. Het dorp krijgt van de respondenten een 8. Het plein wordt als de mooiste plek van het dorp gezien. Bijzonder is wel dat het ook op de eerste plaats stond bij de minst mooie plekken.

Naast tevredenheid zijn ook verbeterpunten aangegeven. Zo zijn de onderwerpen stoepen en toegankelijkheid voor voetgangers (met en zonder rollator) en fietsers uitgebreid aan de orde geweest. Ook het thema geluid en de overlast die dit veroorzaakt van onder andere de N34 en de N374 (Borgerveldweg) is besproken. Een volledig verslag van punten die tijdens de presentatie zijn besproken is terug te vinden in de bijlage van dit bericht.

Het vervolg
Nu is het tijd om met het belevingsonderzoek aan de slag te gaan. De uitkomsten worden gecombineerd met de uitkomsten van de verschillende buurtbezoeken die in de zomer 2016 zijn gedaan. Ook krijgen we af en toe berichten vanuit buurten en inwoners met zaken die verbeterd kunnen worden. De punten uit deze buurtbezoeken, vanuit buurtverenigingen en vanuit inwoners zijn in november gepresenteerd aan de gemeente. Met deze gegevens gaan we aan de slag om een dorpsagenda op te stellen. Deze dorpsagenda bevat punten waar de komende tijd aandacht voor nodig is vanuit de gemeente of vanuit het dorp. De agenda zal op verschillende manieren bekend worden gemaakt binnen het dorp.

Belevingsonderzoek Borger

img_0448

Vrijdag 2 december start een belevingsonderzoek onder alle inwoners van Borger.  Op deze dag komen tussen 15:00 en 20:00 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein naar Borger om enquêtes uit te delen. De enquêtes worden op 7 december tussen 15.00 en 20.00 weer opgehaald. Mocht u op dit tijdstip niet thuis zijn dan kunt u de ingevulde enquête tot woensdag 7 december 19.00 uur op een van de volgende locaties inleveren:

 • Albert Heijn
 • Boni
 • Hunzehuys

Het doel van de enquete is om een duidelijk beeld te krijgen hoe de bewoners van Borger over hun leefomgeving denken.  Daarbij wordt ook gevraagd welke toekomstige ontwikkelingen bewoners graag willen zien. De vragenlijst bestaat uit een kleine 100 vragen.

De studenten komen op deze dag persoonlijk bij u langs om deze lijst aan u te overhandigen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen. Als op het moment dat de student langs komt niemand thuis is, dan wordt de enquête in de brievenbus gedaan.

De resultaten uit de enquêtes worden eind januari gepresenteerd. Hierbij bent u uiteraard van harte welkom. Meer informatie hierover zal volgen.

Gemeente en Hunzecommissie op dorpsbezoek in Borger

Borger1

In november komen de gemeente en de Hunzecommissie op dorpsbezoek in Borger. Door dorpsbelangen Borger wordt hard gewerkt aan de voorbereiding. In de zomer zijn alle buurtverenigingen benaderd met de vraag wat zij graag aan de gemeente kwijt willen. Diverse buurtverenigingen hebben zaken die in hun buurt spelen bij ons gemeld, in een aantal gevallen met door de buurt zelf voorgestelde oplossingen.

Thema’s
Alle punten die vanuit de buurten zijn gemeld worden gebundeld en aan de gemeente meegegeven. Deze punten zijn te verdelen over de volgende thema’s:

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Wegen
  • Groen
  • Straatmeubilair
 • Verkeer
  • Geluid
  • Intensiteit
  • Parkeren
  • Voetgangers
  • Fietsers
  • veiligheid

Zelf in gesprek met de gemeente?
Dorpsbelangen Borger gaat niet als enige in gesprek met de gemeente. Alle inwoners van Borger krijgen tijdens het dorpsbezoek de mogelijkheid om zelf met de gemeente in gesprek te gaan. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Dorpsplein
En dan hebben we ons mooie nieuwe dorpsplein. Het plein waarover veel wordt gezegd in het dorp en op sociale media zoals Facebook. Naast de waarderende berichten over hoe mooi het is geworden, verschijnen ook regelmatig berichten over minder veilige situaties of zaken waar mensen zich aan storen. Fietsers die de weg niet kunnen vinden en over de rotonde fietsen, een plein dat vol staat met geparkeerde auto’s of andere onveilige situaties. Het nieuwe plein is iets wat leeft.

De gemeente heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met het plein met daarbij het uitgangspunt dat het plein voor iedereen is. Deze experimenten hebben een wisselend effect gehad. Binnen het dorp zijn genoeg ideeën over hoe het beter, veiliger, overzichtelijker kan. Wij vragen u dan ook om deze ideeën bij ons aan te dragen. Deze nemen we mee naar de gemeente. Meer informatie hierover in het artikel: Dorpsplein, ideeën gevraagd en win een taart!

Dorpsplein, ideeën gevraagd en win een taart!

13335675_1043202462423324_5496317847426054454_n

De afgelopen paar jaar is hard gewerkt aan vernieuwing van het centrum van Borger. Het resultaat is een mooi open plein waarmee het centrum van Borger weer meer één geheel is geworden. Het project is nog niet klaar, maar het plein wordt al druk gebruikt.

De gemeente heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met het plein met daarbij het uitgangspunt dat het plein voor iedereen is. Deze experimenten hebben een wisselend effect gehad. Binnen het dorp zijn genoeg ideeën over hoe het beter, veiliger, overzichtelijker kan. Wij vragen u dan ook om deze ideeën bij ons aan te dragen. Deze nemen we mee naar de gemeente. Onder de inzendingen verloten we een lekkere taart!

Denk met ons mee!
Vertel ons wat u van het plein vindt en hoe het nog mooier, beter, veiliger kan. Ondersteun uw verhaal waar mogelijk met foto’s of een tekening. Probeer zo duidelijk mogelijk te vertellen over welke plek op het plein je verhaal gaat. Kies voor een praktische insteek met oplossingen die naar uw idee het beste zijn.

Stuur uw inzending bij voorkeur via e-mail naar info@dorpsbelangenborger.nl. Liever op papier? Dat kan naar:

Stichting Dorpsbelangen Borger
Torenlaan 11
9531 JH Borger

Vergeet niet om te vermelden hoe we u kunnen laten weten of u de heerlijke taart heeft gewonnen!

Eerste buurtschouw – 13 juli Strengenweg

Toegangk

Op 13 juli neemt de buurtvereniging Strengenweg een afvaardiging van Dorpsbelangen Borger mee in hun buurt. De start is om 20.00 uur op het boerderij-terras van mini-camping ’t Weidhof van de fam. Tiehuis aan de Strengenweg 9.

Het is het eerste buurtbezoek dat Dorpsbelangen doet ter voorbereiding van het bezoek van gemeente, college en raad in november dit jaar. Heeft uw buurt ook iets om te delen met Dorpsbelangen en de gemeente? Vul dan het contactformulier op de website in.

Ik wil ook glasvezel – 70% is gehaald!

wilookglasvezel

Na intensieve actie en promotie en huis aan huisacties door o.a. Dorpsbelangen Borger is het gelukt om 70% van de zogenaamde “witte” aansluitingen in de gemeente Borger-Odoorn enthousiast te krijgen voor glasvezel. Witte aansluitingen zijn adressen waar op dit moment geen goede breedband internet voorziening is. Over het algemeen zijn dit de adressen buiten de dorpskernen waar geen internet via het Ziggo kabelnetwerk beschikbaar is.

Voor Borger gaat het hier om de Strengenweg, een deel van de Buinerstraat en de Rolderstraat. In totaal gaat het om 89 “witte” adressen.  Van deze adressen heeft 85,4% aangegeven dat ze graag op glasvezel wil worden aangesloten.

De volgende stap kan nu gezet worden om uiteindelijk tot aanleg van een glasvezel netwerk binnen de gemeente te komen. Op de hoogte blijven kan via de website http://www.wilookglasvezel.nl. Aanmelden kan ook nog steeds via deze website.

Borger-Odoorn gaat fase twee in met 70% belangstelling voor Glasvezel

Voorbereiding dorpsbezoek gemeente in november

13335675_1043202462423324_5496317847426054454_n

Vanuit de gemeente worden op dit moment in veel plaatsen dorpsbezoeken gehouden. Ook Borger zal eind dit jaar worden bezocht door het college, een afvaardiging van de raad, enkele ambtenaren en de Hunzecommissie. Dit bezoek staat voorlopig gepland op 22 november. Hierover zal op een later moment meer informatie volgen.

In de afgelopen maanden zijn we bij een aantal buurten op bezoek geweest tijdens jaarvergaderingen of andere bijeenkomsten. We hebben vanuit deze buurten diverse punten meegekregen. Ook via Facebook en de website zijn diverse punten aangedragen die aandacht verdienen. De rode draad die in deze punten zit is weg- en groen onderhoud.

In november hebben wij als dorp de mogelijkheid om ons te presenteren richting gemeente. Dit zal deels door Dorpsbelangen worden opgepakt. Daarnaast is er voor alle inwoners de mogelijkheid om aan te schuiven en in gesprek te gaan met de gemeente. Tijdens het dorpsbezoek krijgen we als dorp de mogelijkheid om te presenteren waar we als dorp trots op zijn, maar ook waar we verbetering nodig vinden. We kunnen concrete ideeën aandragen voor die verbeteringen.

Om goed beslagen ten ijs te komen willen we dit dorpsbezoek goed voorbereiden. Het is niet mogelijk om met de afvaardiging het hele dorp door te lopen. Daarom is het plan om samen met de buurten / inwoners van het dorp een foto rapportage van het dorp te maken waarin de punten die we als dorp van belang vinden kunnen laten zien.

Wij hebben daarom aan de besturen van de buurtverenigingen gevraagd om samen met ons voor 1 september een moment te plannen waarin een zogenaamde buurtschouw kan worden uitgevoerd. Inwoners uit de buurt kunnen op dat moment aan een afvaardiging van dorpsbelangen laten zien waar ze trots op zijn en wat verbetering vraagt. Dit verwerken wij in een presentatie voor de gemeente.

Omdat niet alle inwoners van Borger lid zijn van een buurtvereniging en we wel graag iedereen de mogelijkheid willen geven om een bijdrage te leveren zullen we deze momenten ook via de website publiceren. Op die manier kan iedereen die graag wat kwijt wil aansluiten.

Dorpsagenda – Verbeterpunten Borger

losse stoeptegel

De stichting Dorpsbelangen Borger is op 1 januari officieel van start gegaan. Een van de activiteiten die voor dit jaar op de planning staat is het opstellen van een dorpsagenda. Het gaat hierbij niet om een agenda met de vele activiteiten die in het dorp worden georganiseerd maar om een inventarisatie van punten die de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

In de afgelopen maanden zijn we al bij verschillende buurtverenigingen op bezoek geweest om ons voor te stellen. Aan deze buurtverenigingen hebben we de vraag gesteld wat in hun buurt verbeterd zou kunnen worden. Het kan hierbij om grote en kleine dingen gaan. Voorbeelden tot nu toe zijn de straatverlichting in oud-Borger, de stoep aan de Drouwenerstraat en diverse zaken rondom het dorpsplein. Binnenkort zal een volledige lijst worden geplaatst.

Wij vragen aan de inwoners van Borger om aan te geven welke verbeterpunten nog meer op onze agenda terecht moeten komen. Deze punten worden besproken met de gemeente en gezamenlijk kunnen we op zoek naar een oplossing. Deze is niet altijd direct mogelijk maar we houden in ieder geval vinger aan de pols.

Heb je een verbeterpunt voor de dorpsagenda dan kan dit via het contactformulier op de website aan ons worden gestuurd of reageer op het Facebook-bericht. Bij vragen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.