Oud wegtracé tussen Ees en Borger wordt natuurwandelpad

Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Doe ook mee!

Een oud stukje verbindingsweg wordt een natuurwandpad. Deze oude weg ligt tussen Ees en Borger, omzoomd door een oude bomenwal met struiken. In de 50 er jaren werd de Eeserstraat tussen Oude Maatsweg en Kanaal Buinen-Schoonooord iets naar het oosten verlegd, maar het oude tracé is nog wel zichtbaar. Het is een historische route en markante plek. In de middeleeuwen een zogenaamde Reeweg met een houten brug over en doorwaadbare plaats (Voorde) door het Eeser Voorste Diep.

Maandag 21 augustus is de werkgroep begonnen met het snoeien van takken, het uitgraven van het bedding voor het wandelpad en voorzien van geel zand. Daarover ligt worteldoek en gebroken puin en de kanten worden voorzien van stenen. Dit in samenwerking met Grondverzetbedrijf Brouwer uit Ees.

Eén van de initiatieven.

Het is één van de initiatieven die de werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger met vrijwilligers de komende twee jaar gaat uitvoering. In totaal zijn er 12 elementen die gerealiseerd worden, waaronder loopbrug, uitkijktoren, natuurspeelplek en stilte- en gedenkplek. De werkgroep wil dit unieke gebied markeren voor inwoners en toeristen. Het projectplan heeft de goedkeuring van gemeente en wordt ondersteunt door Waterschap Hunze en Aa’s, Het Drents Landschap en Unesco Geopark De Hondsrug, maar ook door Dorpsbelangen Ees en Eesergroen, buurtvereniging Lutkeveen en inwoners.

De werkgroep roept vrijwilligers op om mee te helpen. Geef je op!

Voor informatie kijk op www.dorpsbelangenborger.nl of bel Jan Top 0599-234830

Aan de slag bij het Eeser Voorste Diep

Mooi vrijwilligerswerk in de buitenlucht! Wie helpt mee?

Op 21 augustus om 8.00 uur starten de werkzaamheden bij het Eeser Voorste Diep. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de werkgroep Eeserdiepje onder leiding van Jan Top. Meehelpen als vrijwilliger aan dit project kan. Neem hiervoor contact op met Jan. Zijn contact gegevens staan onder aan dit bericht.

Werkzaamheden
Er wordt begonnen met het natuurvoetpad tussen de Eeserbrug, het beekje Eeser Voorste Diep en de gedenkplek. Het voetpad wordt aangelegd op het tracé tussen de bomen van de oude verbindingsweg tussen Ees en Borger. De ondergrond wordt schoongemaakt en struiken worden gesnoeid. Daarna wordt de bedding van het voetpad uitgezet en aangelegd. Dit alles gebeurt door vrijwilligers met hulp van grondbedrijf Brouwer uit Ees.

Project
De werkgroep is blij aan de slag te kunnen. De eerste fase, het realiseren van het uitkijkplateau is klaar. Voor de tweede fase is een lange tijd van voorbereiding geweest. Het project is goedgekeurd door gemeente Borger-Odoorn, provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en Het Drents Landschap. Het plan is aan de inwoners gepresteerd en uitgelegd. Verder is er ondersteuning van Unesco Global Geopark De Hondsrug, de Hunzecommissie, particuliere bedrijven, BOKD en Dorpsbelangen Ees en Eesergroen. Kortom een breed gedragen project. Het gaat erom het beekdal tussen Ees en Borger duidelijker te markeren als een historisch, geografisch en landschappelijk bijzondere plek. Een unieke doorbraak in De Hondsrug. Dit alles voor inwoners en toeristen!

De werkgroep wordt ondersteund door Dorpsbelangen Borger. Daardoor was het mogelijk om subsidie bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling LEADER aan te vragen. Op 31 mei jl is de subsidie van € 67.020,00 door wethouder Freek Buijtelaar overhandigd aan Jan Tingen van Dorpsbelangen Borger en Jan Top, voorzitter van de werkgroep. Daarmee is 60 % van de kosten gedekt. De rest van het geld komt van vrijwilligersinzet en particuliere organisaties, waaronder Het Drents Landschap. De verantwoording vergt een hele administratieve en financiële organisatie.

Informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen als vrijwilliger? Of belangstelling voor het projectplan? Neem dan contact op met Jan Top telefoon 0599-234830 of mail j.top@hetnet.nl. Je kunt ook kijken op www.dorpsbelangenborger.nl

Presentatie bevindingen verkenner Borger

Op maandag 3 juli presenteert Annouchka Ringers de bevindingen van haar verkenningsronde in Borger. Dit doet ze in hotel-restaurant Bieze.

De afgelopen maanden heeft zij met veel betrokkenen gesproken over hoe we Borger nog beter op de (toeristische) kaart kunnen zetten. Hoe kunnen we nog meer bezoekers ontvangen in het dorp. Ze deed dit in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Ondernemersvereniging Borger, Dorpsbelangen Borger en de Hunzecommissie. De verkenning komt voort uit de verfraaiing van het centrum van Borger. Om daar zoveel mogelijk van te profiteren, is betrokkenheid van inwoners en ondernemers van groot belang. De presentatie op 3 juli duurt van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur. Inloop is vanaf 17.30 uur, u kunt zich aanmelden via een e-mail naar d.haan@borger-odoorn.nl.

Sneller internet Borger-Odoorn in stroomversnelling

Afgelopen week is een financieringsaanvraag van 4,9 miljoen euro ingediend voor sneller internet in de gemeente Borger-Odoorn. Hiermee is voor het project de beslissende fase op de lange weg naar sneller internet ingeluid. Over een aantal weken neemt de provincie Drenthe over deze aanvraag een beslissing. Als deze positief uitvalt, dan ziet het er rooskleurig uit voor de aanleg van glasvezel in de gemeente.

Scenario’s

Stichting Breedband Borger-Odoorn heeft uit vier scenario’s gekozen voor een variant waarmee in eerste instantie de 1416 huishoudens die supertraag internet hebben worden bediend. Dit zijn de zogenaamde “witte” adressen. In dit scenario wordt voor de overige aansluitingen (“grijze” adressen) een basis gelegd voor sneller internet in een later stadium.

Marktconsultatie

Op vrijdag 5 mei om 12.00 uur verliep de deadline voor marktpartijen om vragen te stellen over onze marktconsultatie. Zover bekend zijn er bij VerbindDrenthe en de provincie Drenthe geen vragen binnengekomen. Nu is het afwachten tot de 26e mei, of marktpartijen een plan indienen voor aanleg glasvezel in de witte gebieden.

Meer informatie over breedbandinternet in Borger-Odoorn is terug te lezen op de website van de Stichting Breedband Borger-Odoorn: https://breedbandborger-odoorn.nl/.

 

Oproep: Onveilige situaties in Borger?

De gemeente Borger-Odoorn heeft een veiligheidsanalyse opgesteld over de veiligheid binnen de gemeente. Dorpsbelangen heeft hier al eerder in mee mogen lezen. Op 2 maart is de analyse in de gemeenteraad besproken.

Vanuit de gemeenteraad kwam onder anderen ook naar voren dat er locaties zijn waar het beleefde gevoel van onveiligheid groot is, bijvoorbeeld door een gebrek aan verlichting. Maar ook andere plekken of andere oorzaken kunnen een onveilig gevoeg geven. Zijn er van deze plekken in het dorp? Laat het ons dan weten zodat wij dit aan de gemeenteraad kunnen vertellen.

Reageren kan in reactie op dit Facebookbericht of via het contactformulier op de website.

Inbrekers gesignaleerd

Wijkagent Jan Rijkens waarschuwt dat inbrekers de laatste weken actief zijn in Borger. Afgelopen weken is inmiddels 6 keer ingebroken of is een poging gedaan. De inbraken vinden vooral in de avonduren plaats. Vaak komen ze binnen via een raam. Vooral vrijstaande woningen blijken geliefd. Slachtoffers raken geld en gouden sieraden kwijt. Maar – nog erger – het gevoel van veiligheid in eigen huis is weg. De wijkagent legt uit welke maatregelen bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak te verkleinen.

“Inbrekers gesignaleerd” verder lezen

Uitkomst belevingsonderzoek Borger 2017

Het is al weer even geleden maar op 26 januari zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek Borger gepresenteerd. Het onderzoek is begin december gehouden door 1e jaar studenten van Hogeschool Larenstein Van Hall. Voor de studenten had het onderzoek tot doel om te leren hoe je dit doet. Voor ons was het doel meer te weten te komen over het wonen in Borger.

“Uitkomst belevingsonderzoek Borger 2017” verder lezen

Belevingsonderzoek Borger

img_0448

Vrijdag 2 december start een belevingsonderzoek onder alle inwoners van Borger.  Op deze dag komen tussen 15:00 en 20:00 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein naar Borger om enquêtes uit te delen. De enquêtes worden op 7 december tussen 15.00 en 20.00 weer opgehaald. Mocht u op dit tijdstip niet thuis zijn dan kunt u de ingevulde enquête tot woensdag 7 december 19.00 uur op een van de volgende locaties inleveren: “Belevingsonderzoek Borger” verder lezen