Uitkomst belevingsonderzoek Borger 2017

Het is al weer even geleden maar op 26 januari zijn de uitkomsten van het belevingsonderzoek Borger gepresenteerd. Het onderzoek is begin december gehouden door 1e jaar studenten van Hogeschool Larenstein Van Hall. Voor de studenten had het onderzoek tot doel om te leren hoe je dit doet. Voor ons was het doel meer te weten te komen over het wonen in Borger.

Het onderzoek is bij ruim 1800 huishoudens bezorgd. Ruim 600 van deze enquetes zijn ingevuld weer opgehaald of ingeleverd. Hiermee is een dekkingsgraad van 31,5 % gehaald.

De presentatie avond in het Hunzehuys is goed bezocht. Er waren ongeveer 100 aanwezigen. Tijdens de presentatie was er ruimte om met elkaar en met de wethouders Buijtelaar en Souverein in gesprek te gaan. Over het algemeen zijn inwoners van Borger tevreden met hun leefomgeving. Het dorp krijgt van de respondenten een 8. Het plein wordt als de mooiste plek van het dorp gezien. Bijzonder is wel dat het ook op de eerste plaats stond bij de minst mooie plekken.

Naast tevredenheid zijn ook verbeterpunten aangegeven. Zo zijn de onderwerpen stoepen en toegankelijkheid voor voetgangers (met en zonder rollator) en fietsers uitgebreid aan de orde geweest. Ook het thema geluid en de overlast die dit veroorzaakt van onder andere de N34 en de N374 (Borgerveldweg) is besproken. Een volledig verslag van punten die tijdens de presentatie zijn besproken is terug te vinden in de bijlage van dit bericht.

Het vervolg
Nu is het tijd om met het belevingsonderzoek aan de slag te gaan. De uitkomsten worden gecombineerd met de uitkomsten van de verschillende buurtbezoeken die in de zomer 2016 zijn gedaan. Ook krijgen we af en toe berichten vanuit buurten en inwoners met zaken die verbeterd kunnen worden. De punten uit deze buurtbezoeken, vanuit buurtverenigingen en vanuit inwoners zijn in november gepresenteerd aan de gemeente. Met deze gegevens gaan we aan de slag om een dorpsagenda op te stellen. Deze dorpsagenda bevat punten waar de komende tijd aandacht voor nodig is vanuit de gemeente of vanuit het dorp. De agenda zal op verschillende manieren bekend worden gemaakt binnen het dorp.

Belevingsonderzoek Borger

img_0448

Vrijdag 2 december start een belevingsonderzoek onder alle inwoners van Borger.  Op deze dag komen tussen 15:00 en 20:00 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein naar Borger om enquêtes uit te delen. De enquêtes worden op 7 december tussen 15.00 en 20.00 weer opgehaald. Mocht u op dit tijdstip niet thuis zijn dan kunt u de ingevulde enquête tot woensdag 7 december 19.00 uur op een van de volgende locaties inleveren:

 • Albert Heijn
 • Boni
 • Hunzehuys

Het doel van de enquete is om een duidelijk beeld te krijgen hoe de bewoners van Borger over hun leefomgeving denken.  Daarbij wordt ook gevraagd welke toekomstige ontwikkelingen bewoners graag willen zien. De vragenlijst bestaat uit een kleine 100 vragen.

De studenten komen op deze dag persoonlijk bij u langs om deze lijst aan u te overhandigen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen. Als op het moment dat de student langs komt niemand thuis is, dan wordt de enquête in de brievenbus gedaan.

De resultaten uit de enquêtes worden eind januari gepresenteerd. Hierbij bent u uiteraard van harte welkom. Meer informatie hierover zal volgen.

Gemeente en Hunzecommissie op dorpsbezoek in Borger

Borger1

In november komen de gemeente en de Hunzecommissie op dorpsbezoek in Borger. Door dorpsbelangen Borger wordt hard gewerkt aan de voorbereiding. In de zomer zijn alle buurtverenigingen benaderd met de vraag wat zij graag aan de gemeente kwijt willen. Diverse buurtverenigingen hebben zaken die in hun buurt spelen bij ons gemeld, in een aantal gevallen met door de buurt zelf voorgestelde oplossingen.

Thema’s
Alle punten die vanuit de buurten zijn gemeld worden gebundeld en aan de gemeente meegegeven. Deze punten zijn te verdelen over de volgende thema’s:

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte
  • Wegen
  • Groen
  • Straatmeubilair
 • Verkeer
  • Geluid
  • Intensiteit
  • Parkeren
  • Voetgangers
  • Fietsers
  • veiligheid

Zelf in gesprek met de gemeente?
Dorpsbelangen Borger gaat niet als enige in gesprek met de gemeente. Alle inwoners van Borger krijgen tijdens het dorpsbezoek de mogelijkheid om zelf met de gemeente in gesprek te gaan. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Dorpsplein
En dan hebben we ons mooie nieuwe dorpsplein. Het plein waarover veel wordt gezegd in het dorp en op sociale media zoals Facebook. Naast de waarderende berichten over hoe mooi het is geworden, verschijnen ook regelmatig berichten over minder veilige situaties of zaken waar mensen zich aan storen. Fietsers die de weg niet kunnen vinden en over de rotonde fietsen, een plein dat vol staat met geparkeerde auto’s of andere onveilige situaties. Het nieuwe plein is iets wat leeft.

De gemeente heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met het plein met daarbij het uitgangspunt dat het plein voor iedereen is. Deze experimenten hebben een wisselend effect gehad. Binnen het dorp zijn genoeg ideeën over hoe het beter, veiliger, overzichtelijker kan. Wij vragen u dan ook om deze ideeën bij ons aan te dragen. Deze nemen we mee naar de gemeente. Meer informatie hierover in het artikel: Dorpsplein, ideeën gevraagd en win een taart!

Dorpsplein, ideeën gevraagd en win een taart!

13335675_1043202462423324_5496317847426054454_n

De afgelopen paar jaar is hard gewerkt aan vernieuwing van het centrum van Borger. Het resultaat is een mooi open plein waarmee het centrum van Borger weer meer één geheel is geworden. Het project is nog niet klaar, maar het plein wordt al druk gebruikt.

De gemeente heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met het plein met daarbij het uitgangspunt dat het plein voor iedereen is. Deze experimenten hebben een wisselend effect gehad. Binnen het dorp zijn genoeg ideeën over hoe het beter, veiliger, overzichtelijker kan. Wij vragen u dan ook om deze ideeën bij ons aan te dragen. Deze nemen we mee naar de gemeente. Onder de inzendingen verloten we een lekkere taart!

Denk met ons mee!
Vertel ons wat u van het plein vindt en hoe het nog mooier, beter, veiliger kan. Ondersteun uw verhaal waar mogelijk met foto’s of een tekening. Probeer zo duidelijk mogelijk te vertellen over welke plek op het plein je verhaal gaat. Kies voor een praktische insteek met oplossingen die naar uw idee het beste zijn.

Stuur uw inzending bij voorkeur via e-mail naar info@dorpsbelangenborger.nl. Liever op papier? Dat kan naar:

Stichting Dorpsbelangen Borger
Torenlaan 11
9531 JH Borger

Vergeet niet om te vermelden hoe we u kunnen laten weten of u de heerlijke taart heeft gewonnen!

Eerste buurtschouw – 13 juli Strengenweg

Toegangk

Op 13 juli neemt de buurtvereniging Strengenweg een afvaardiging van Dorpsbelangen Borger mee in hun buurt. De start is om 20.00 uur op het boerderij-terras van mini-camping ’t Weidhof van de fam. Tiehuis aan de Strengenweg 9.

Het is het eerste buurtbezoek dat Dorpsbelangen doet ter voorbereiding van het bezoek van gemeente, college en raad in november dit jaar. Heeft uw buurt ook iets om te delen met Dorpsbelangen en de gemeente? Vul dan het contactformulier op de website in.

Ik wil ook glasvezel – 70% is gehaald!

wilookglasvezel

Na intensieve actie en promotie en huis aan huisacties door o.a. Dorpsbelangen Borger is het gelukt om 70% van de zogenaamde “witte” aansluitingen in de gemeente Borger-Odoorn enthousiast te krijgen voor glasvezel. Witte aansluitingen zijn adressen waar op dit moment geen goede breedband internet voorziening is. Over het algemeen zijn dit de adressen buiten de dorpskernen waar geen internet via het Ziggo kabelnetwerk beschikbaar is.

Voor Borger gaat het hier om de Strengenweg, een deel van de Buinerstraat en de Rolderstraat. In totaal gaat het om 89 “witte” adressen.  Van deze adressen heeft 85,4% aangegeven dat ze graag op glasvezel wil worden aangesloten.

De volgende stap kan nu gezet worden om uiteindelijk tot aanleg van een glasvezel netwerk binnen de gemeente te komen. Op de hoogte blijven kan via de website http://www.wilookglasvezel.nl. Aanmelden kan ook nog steeds via deze website.

Borger-Odoorn gaat fase twee in met 70% belangstelling voor Glasvezel

Voorbereiding dorpsbezoek gemeente in november

13335675_1043202462423324_5496317847426054454_n

Vanuit de gemeente worden op dit moment in veel plaatsen dorpsbezoeken gehouden. Ook Borger zal eind dit jaar worden bezocht door het college, een afvaardiging van de raad, enkele ambtenaren en de Hunzecommissie. Dit bezoek staat voorlopig gepland op 22 november. Hierover zal op een later moment meer informatie volgen.

In de afgelopen maanden zijn we bij een aantal buurten op bezoek geweest tijdens jaarvergaderingen of andere bijeenkomsten. We hebben vanuit deze buurten diverse punten meegekregen. Ook via Facebook en de website zijn diverse punten aangedragen die aandacht verdienen. De rode draad die in deze punten zit is weg- en groen onderhoud.

In november hebben wij als dorp de mogelijkheid om ons te presenteren richting gemeente. Dit zal deels door Dorpsbelangen worden opgepakt. Daarnaast is er voor alle inwoners de mogelijkheid om aan te schuiven en in gesprek te gaan met de gemeente. Tijdens het dorpsbezoek krijgen we als dorp de mogelijkheid om te presenteren waar we als dorp trots op zijn, maar ook waar we verbetering nodig vinden. We kunnen concrete ideeën aandragen voor die verbeteringen.

Om goed beslagen ten ijs te komen willen we dit dorpsbezoek goed voorbereiden. Het is niet mogelijk om met de afvaardiging het hele dorp door te lopen. Daarom is het plan om samen met de buurten / inwoners van het dorp een foto rapportage van het dorp te maken waarin de punten die we als dorp van belang vinden kunnen laten zien.

Wij hebben daarom aan de besturen van de buurtverenigingen gevraagd om samen met ons voor 1 september een moment te plannen waarin een zogenaamde buurtschouw kan worden uitgevoerd. Inwoners uit de buurt kunnen op dat moment aan een afvaardiging van dorpsbelangen laten zien waar ze trots op zijn en wat verbetering vraagt. Dit verwerken wij in een presentatie voor de gemeente.

Omdat niet alle inwoners van Borger lid zijn van een buurtvereniging en we wel graag iedereen de mogelijkheid willen geven om een bijdrage te leveren zullen we deze momenten ook via de website publiceren. Op die manier kan iedereen die graag wat kwijt wil aansluiten.

Dorpsagenda – Verbeterpunten Borger

losse stoeptegel

De stichting Dorpsbelangen Borger is op 1 januari officieel van start gegaan. Een van de activiteiten die voor dit jaar op de planning staat is het opstellen van een dorpsagenda. Het gaat hierbij niet om een agenda met de vele activiteiten die in het dorp worden georganiseerd maar om een inventarisatie van punten die de leefbaarheid in het dorp verbeteren.

In de afgelopen maanden zijn we al bij verschillende buurtverenigingen op bezoek geweest om ons voor te stellen. Aan deze buurtverenigingen hebben we de vraag gesteld wat in hun buurt verbeterd zou kunnen worden. Het kan hierbij om grote en kleine dingen gaan. Voorbeelden tot nu toe zijn de straatverlichting in oud-Borger, de stoep aan de Drouwenerstraat en diverse zaken rondom het dorpsplein. Binnenkort zal een volledige lijst worden geplaatst.

Wij vragen aan de inwoners van Borger om aan te geven welke verbeterpunten nog meer op onze agenda terecht moeten komen. Deze punten worden besproken met de gemeente en gezamenlijk kunnen we op zoek naar een oplossing. Deze is niet altijd direct mogelijk maar we houden in ieder geval vinger aan de pols.

Heb je een verbeterpunt voor de dorpsagenda dan kan dit via het contactformulier op de website aan ons worden gestuurd of reageer op het Facebook-bericht. Bij vragen nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Dorpsbelangen Borger op visite bij Hemmeltied

Hemmeltied in Borger poster-page-001

Op zaterdag 9 april is Dorpsbelangen Borger te gast in het radioprogramma Hemmeltied van RTV Drenthe. De uitzending is live vanaf de locatie Villa van Streek (Torenlaan 13) in Borger. De uitzending is te beluisteren en te bezoeken tussen 10.00 en 12.00.

In de uitzending diverse gasten uit Borger en het verenigingsspel wordt gespeeld door het Vrouwennetwerk en Dorpsbelangen Borger. Als muzikale gast hebben we de zingende Broeder alias Remco Bijleveld uit Borger.

Aan de koffietafel schuiven aan:

 • Hans Agterberg; Villa van Streek
 • Hans van Ewijk; Hunzehuys
 • Jan Top/vervanger; Eeserdiepje
 • Jan Cees van der Velde; Openluchttheater Borger
 • Jopie Kalksma/Fennie Bruins; Vrouwen van Nu (85 jarig bestaan in 2016)
 • Henk Eggens; VanSlag
 • Peter Roelfsema; Hunze Commissie
 • Jan Dubbelboer; glasvezel in Borger
 • Jan Tingen; Dorpsbelangen Borger

villa van streek

De zingende broeder
De zingende Broeder

Informatiebrief buurten / belangstellenden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De stichting Dorpsbelangen Borger gaat van start. Bij dit bericht vindt u een informatiebrief die verstuurd is aan alle bekende e-mail adressen van buurtverenigingen en belangstellenden.

In 2015 zijn op initiatief van de Hunzecommissie een aantal gespreksavonden geweest waar gepeild is of er belangstelling is vanuit het dorp voor een Dorpsbelangen Organisatie. De belangstelling is er al zijn er ook nog veel vragen. Uit de groep belangstellenden zijn 8 personen opgestaan om de Dorpsbelangen organisatie verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot de oprichting van de “Stichting Dorpsbelangen Borger”.

Het doel van de stichting is het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp Borger. 2016 zal worden gebruikt om de organisatie verder vorm te geven en de eerste activiteiten op te pakken. Hierover zullen we regelmatig berichten op deze website plaatsen.

Bijgevoegde informatiebrief is naar alle buurtverenigingen en belangstellenden verstuurd. Graag vertellen we meer over de plannen die worden gemaakt en horen we wat in het dorp speelt. Wilt u hierover meer weten, dan komen we hier graag kort over vertellen bij bijvoorbeeld een buurtactiviteit.

Informatiebrief buurten belangstellenden