Werkzaamheden Kruisstraat, Koesteeg en gedeelte Hoofdstraat in Borger

Persbericht vanuit de gemeente Borger-Odoorn: Al geruime tijd zijn diverse bedrijven werkzaam in de omgeving van ‘oud-borger’. Een ingrijpende operatie. Na een tussenpauze gaan de werkzaamheden maandag 4 oktober verder in de omgeving van de Kruisstraat. De werkzaamheden zullen na verwachting duren tot begin december, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden gelijktijdig door twee aannemers uitgevoerd. Aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen doet de riolerings- en bestratingswerkzaamheden. BAM Energie & Water Noord-Oost uit Nieuwleusen verzorgt de werkzaamheden aan de kabels en leidingen.

De werkzaamheden in het kort
In de weg vinden rioleringswerkzaamheden plaats en de weg wordt voorzien van nieuwe bestrating/herstraat. De BAM gaat werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen.

Bereikbaarheid
De wegen Koesteeg, Kruisstraat en een gedeelte van de Hoofdstraat tussen de Koesteeg en Kruisstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding staat aangegeven. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de stremming van de aanwonende/ondernemers tot een minimum te beperken.

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, planning en/of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de volgende uitvoerders:
– riolering en bestrating:          dhr. P. Bolt van Avitec, tel: 0599-212170
– kabels en leidingen:               dhr. V. Oostra van de BAM, tel: 088 – 712 37 51
Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.

Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022

 

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl.

Iedereen (gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, individu, etc.) kan hier tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau op reageren per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen

Lees “Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022” verder

Steun het Eeserdiepje

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger doet dit jaar mee met de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De collecte gaat digitaal. Je kunt je gift overmaken door het scannen van onderstaande idealQRcode. Dan kom je op ons project en kun je betalen via je eigen bank.

Je kunt ook gebruik maken van de link:                                              https://qr3.ideal.nl/qrcode/354a9908-207d-414c-b9e6-a97b0364a470.png

Een bedrag overmaken kan tijdens de collecteweek vanaf 28 mei tot en met 5 juni a.s. (Dus niet vóór 28 mei). Het bedrag dat je doneert komt via het Prins Bernhard Cultuurfonds volledig te goede aan ons project en wordt in juli op de bankrekening van Dorpsbelangen Borger gestort.

Waarvoor gaat je ons steunen?
Vrijwilligers markeren met 12 landschapselementen het unieke historische beekdal tussen Ees en Borger, zoals uitkijktoren, zitplek, kunstwerk en nog veel meer. Steun dit bijzondere initiatief?                                                                                                 Onze hartelijke dank!

Afval overlast

Aanleiding:

Naar aanleiding van het zeer actief aan de bel trekken van Bouke Roossien en in overleg met de gemeente is een uitvraag in het dorp gedaan over afval overlast. Gevraagd is om foto’s en situaties aan te leveren van locaties en tijdstippen waar overlast wordt ervaren. Ook is gevraagd om met ideeën te komen om overlast op te lossen.

Lees “Afval overlast” verder

Vacature: bestuursleden gezocht

Het bestuur van Dorpsbelangen Borger is op zoek naar versterking. Dorpsbelangen is er voor en door het dorp. Samen gaan we voor een leefbaar dorp. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  • Markering Voorste Eeserdiep
  • Gedeeltelijke verdubbeling N34
  • Centrum Borger
  • Hartveilig Borger
  • Gemeentelijk verkeers en vervoersplan
  • Verwachtte invoering dorpsbudgetten
  • Wensen / klachten vanuit het dorp
  • enz.

Vindt u het leuk om met ons aan deze en andere onderwerpen te werken? Geef dit dan aan via het contactformulier op de website of bel met 06-15 00 16 65 voor meer informatie. Vanuit eerdere vacatures hebben we al aanvulling voor het bestuur gehad. Omdat dit allemaal mannen waren nodigen we nu speciaal de vrouwen uit het dorp uit om zich aan te melden om het bestuur te komen versterken.

2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje

Het project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger wint de 2e prijs van Kern met Pit 2019 in Drenthe. De prijs bestaat uit  een bedrag van  € 1000,00 en een predicaat.  De prijsuitreiding was zaterdag 18 januari in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. De prijzen werden bekend gemaakt door jury voorzitter mevrouw Annelies Joritsma. De werkgroepleden Jacob Woldendorp, Hans Agterberg, Cor van Willigen en Jan Top (foto) namen het predicaat en het bedrag in ontvangst.

Lees “2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje” verder

Ooievaarsnest in Beekdal Eeser Voorste Diep

De werkgroep markering Beekdal Eeser Voorste Diep heeft een ooievaarsnest geplaats in de natuurspeelplek, aan de rand van de beek. Het is het 10e element dat onderdeel uitmaakt van het project.  De andere waren elementen zijn o.a. opstapplek, wandelpad tussen de bomen, herdenkplek 1945, een wandelbrug over de beek, een zitplek onder gebint en de natuurspeelplek. Een ooievaarsnest past mooi in het waterrijke beekdal. Het ooievaarsnest geleverd in bouwpakket van Wouthout is geplaatst door vrijwilligers met hulp van Brouwer Grondbedrijf. De plek is gekozen in overleg met Drents Landschap.

 

Lees “Ooievaarsnest in Beekdal Eeser Voorste Diep” verder