Dorpsvisie: hoe verder?

Op 19 april is tijdens de bijeenkomst in de Willibrordkerk afgesproken met de gemeente om eerst als dorp aan de slag te gaan met de vraag “Wat voor dorp willen we zijn?”. Een aantal inwoners heeft zich aangemeld om mee te denken hoe we met elkaar als dorp hierover in gesprek kunnen gaan. Afgelopen dinsdag zijn we hiervoor voor de eerste keer bij elkaar geweest samen met de gemeente en Andes.

De vraag “Wat voor dorp willen we zijn?” is erg breed en kan gaan over hoe het dorp er uit ziet maar ook over hoe we met elkaar om gaan. We hebben er voor gekozen om nu vooral met het uiterlijk aan de slag te gaan. Hierbij zijn de volgende hoofdonderwerpen benoemd:

   • Leefbaarheid
   • Voorzieningenniveau (winkels, horeca, scholen, sport, gezondheidszorg enz.)
   • Wonen
   • Toerisme
   • Groen
   • Grijs (wegen e.d)

Hierbij is het nodig om naar zowel de korte termijn (we hebben nu een tekort aan woningen voor bijvoorbeeld starters) en naar de lange termijn (hoe groot willen we als dorp worden?) te kijken.

We gaan nu aan de slag om bij deze onderwerpen vragen te maken die helpen bij het beantwoorden van de vraag “Wat voor dorp willen we zijn?”. Eind mei / begin juni organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners om hier samen mee aan de slag te gaan. Op dit moment kijken we naar De Koel als locatie omdat hier meer ruimte is dan in de Willibrord kerk. De avond wordt georganiseerd door inwoners, Dorpsbelangen en gemeente Borger-Odoorn. We doen dit met elkaar en samen willen we zoveel mogelijk inwoners een stem geven!

Datum 18 mei als sluiting reactietermijn discussienota
Op de website van de gemeente staat 18 mei nog als sluitingsdatum voor reactie. Als voorbereidingsgroep hebben we de gemeente al gevraagd om deze datum te verplaatsen naar een later moment. Informatie vanuit de gemeente hierover is terug te lezen op de website.