Afval overlast

Aanleiding:

Naar aanleiding van het zeer actief aan de bel trekken van Bouke Roossien en in overleg met de gemeente is een uitvraag in het dorp gedaan over afval overlast. Gevraagd is om foto’s en situaties aan te leveren van locaties en tijdstippen waar overlast wordt ervaren. Ook is gevraagd om met ideeën te komen om overlast op te lossen.

Onderzoek en oogst:

Via facebook is een uitvraag gedaan waar actief op gereageerd is. Dit is gedaan door het Bevindingen afval in en om Borger

insturen van foto’s en het benoemen van locaties. Wat opvalt is dat de overlast in verschillende categorieën is in te delen en op enkele locaties bestaat in combinatie met andere overlast.

 

Kleidingbakken

 Locatie Boni

 

 • In Borger zijn 2 punten waar textiel ingeleverd kan worden. De parkeerplaats bij de Molenstraat (bovengronds) en de parkeerplaats bij de Boni (ondergronds). Op beide plekken is op verschillende momenten sprake van vuilniszakken of ander afval dat naast de bakken wordt gezet.
 • Wat hier opvalt is dat op sommige momenten de zakken die worden aangeleverd te groot zijn en daarmee niet in de container passen. Deze worden er naast gezet.
 • Ook wordt met name bij de Molenstraat nog wel eens ander afval gedumpt, denk hierbij aan groen afval of compleet meubilair.

 

Mogelijke maatregelen:

 • Actief informeren over de zakgrootte die in de bakken past.
 • Zorgen voor meer “sociale controle” door de bakken dusdanig te positioneren dat ze in zicht van woningen liggen.
 • Verwijzen naar de andere locatie in geval van volle bak.

Zwerfafval:

Speelt in het hele dorp en de directe omgeving.

 • Er is sprake van bewust en onbewust zwerfafval. Soms laten mensen gewoon hun afval vallen waar ze lopen. Wat ook gebeurt is dat afval in of naast volle prullenbakken wordt geplaatst. Bij wind gaat dit afval zwerven.
 • Speciefiek benoemde locaties: OV knooppunt, speeltuin Hunzedal, Skatebaan, omgeving moestuintjes / Hunebedcentrum.

 

Mogelijke maatregelen:

 • Zorgen voor voldoende prullenbakken die ook regelmatig worden geleegd. Hierbij specifiek aandacht voor speelplaatsen en hangplekken. Denk hierbij aan de speeltuin in het Hunzedal en de skatebaan.
 • Eens in de zoveel tijd een opruimdag organiseren met inwoners. Als het schoon is nodigt het vaak minder uit om troep achter te laten. Wel zou het dan helpen als de gemeente voor die momenten containers beschikbaar stelt. Mensen zijn best bereid om afval te verzamelen maar willen liever niet voor de kosten via de eigen container opdraaien.

 

Volle prullenbakken

Locatie Boni

 • Volle prullenbakken komen op verschillende plekken voor
 • Denk hierbij aan het Centrum van Borger maar ook bijv. de parkeerplaats bij het Hunebedcentrum.
 • Het valt op dat de ene prullenbak overvol is met afval er naast en even verderop een prullenbak nauwelijks gebruikt wordt.
 • Op dit moment veel “to go” afval. Denk aan tasjes van de snackbar, bekertjes, zakjes enz.
 • Sommige prullenbakken hebben een “verkleiner” aan de bovenkant om groot afval te voorkomen. Dit maakt het in een aantal gevallen wel lastiger om het “to go” afval weg te gooien.
 • Gesignaleerd vanuit de gemeente dat in de prullenbakken in het dorp ook huisafval teruggevonden wordt.
 • Afval dat door de “verkleiner” of volle prullenbak niet meer past wordt toch nog boven op de bak of er naast geplaatst. Dit veroorzaakt dan weer zwerfafval.

 

Mogelijke maatregelen:

 • Op de prullenbakken actief verwijzen andere prullenbakken in de buurt waar mogelijk nog wel plek is.
 • Vaker legen (wordt al dagelijks gedaan door gemeente, nu in het seizoen ook in de weekenden)
 • Uitzoeken wat de verantwoordelijkheid is van de veroorzakers van afval. In hoeverre moet een ondernemer die “to go” producten aan bied ook zorgen voor de afvoer van het geproduceerde afval?
 • Kunnen we in het dorp ook iets doen met afvalscheiding?
 • Ondergrondse opslag op drukke locaties, voorbeeld prullenbakken centrum Emmen.

 

Hondenpoep

 • Op verschillende plekken in het dorp, kan overal gebeuren.
 • Op sommige punten hotspots (bijvoorbeeld Oosterveld, einde straat naast parkeerplaatsje)

 

Mogelijke maatregelen:

 • Invoeren van hondenbelasting en actief schoonmaken
 • Speciale hondenuitlaat plekken creëren met prullenbakjes voor hondenpoep.
 • Verbodsbordjes plaatsen op plekken met overlast.

 

Afval rondom glascontainers

 • Rondom deze containers wordt nog wel eens extra afval geplaatst wat niet in de container past of er niet in hoort. Denk hierbij aan ramen, vazen maar ook ander, niet glas afval.
 • Het gebeurt nog wel eens dat er wat stuk valt. Met name bij de Albert heijn is dit extra vervelend omdat hier ook langs de containers gefietst wordt.

 

Mogelijke maatregelen:

 • Regelmatig controleren,
 • zorgen voor locaties met voldoende sociale controle.