Bijeenkomst discussienota inbreidingslocaties Borger-Oost

Op 19 april stond de bespreking van het discussiestuk ‘Inbreidingslocaties Borger-Oost’ op de agenda. Georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn nadat het  discussiestuk binnen het dorp gedeeld is. Veel mede-inwoners vinden wat van deze plannen en hun zorg is groot: wat gaat er allemaal gebeuren met ons mooie dorp?

De gemeente heeft een stedenbouwkundige opdracht gegeven om naar Borger-Oost te kijken en welke mogelijkheden hier gezien worden om extra woningen te bouwen. Woningen die nodig zijn omdat de vraag hoog is en het aanbod klein. Jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen of in studentenkamers omdat een eigen plek onbereikbaar lijkt. Ouderen die misschien wel kleiner willen maar hier binnen het dorp niet de mogelijkheid voor hebben. Mensen in kleine woningen die wel wat groter willen maar dit door de hoge prijzen niet kunnen betalen, het aanbod is beperkt en de prijzen schieten omhoog. En allemaal willen we graag in dit mooie dorp blijven wonen. Borger met haar mooie omgeving en goede voorzieningen.

Dat er wat nodig is, is voor iedereen duidelijk. Maar wat dat dan moet zijn en waar? Daarover zijn de meningen verdeeld, en op sommige punten toch ook weer niet. Willen we hoogbouw in het dorp? Mag er gebouwd worden binnen de groene plekken in het dorp? Uitbreiding aan de rand in het open landschap waar veel dorpsgenoten nu van genieten? Allemaal vinden we hier wel wat van.

Niet raar dat de roep uit het dorp kwam om eerst maar eens met elkaar te gaan bepalen wat voor dorp we dan willen zijn. De wethouders vonden dit wat lastig, de avond was toch gepland om over de “gelekte stukken” te praten? Dat was toch wat het dorp wilde? Liever hadden ze gezien dat het discussiestuk nog iets langer onbekend was gebleven zodat ook Borger-West en locatie strijkijzer in de planvorming mee kon. En dat er over een woonvisie voor het dorp gesproken kon worden. Beste wethouders, Borger is dan wel groot, het is nog steeds een dorp. En in dit dorp praten mensen met elkaar. En wanneer over plannen gesproken wordt die mogelijk heel ingrijpend zijn voor het dorp, dan gaat dat als een lopend vuurtje. Niet raar dus dat wanneer met enkele inwoners wordt gesproken dit wordt gedeeld met buren en bekenden. Niet raar dat in een tijd van social media dit ook online gebeurt. Is dat erg? Wij denken van niet.

Burgerparticipatie, dat is wat onze gemeente graag wil en dat is wat vanuit de nieuwe omgevingswet ook als eis is opgenomen. Inwoners die meedenken over hun eigen leefomgeving. In plaats van een gemeente die in een gemeentehuis plannen tot in de puntjes uitwerkt, ze vervolgens presenteert en mogelijk teleurgesteld is wanneer de plannen niet vol enthousiasme ontvangen worden. Er is toch wat gedaan met signalen van de burger dat er iets gedaan moet worden? Moet de gemeente dan maar stoppen met het maken van plannen? Nee, zeker niet. Het helpt om iets te hebben om over te praten, om een mening te kunnen vormen. Om voorbeelden te hebben waartegen je kunt zeggen dit wel en dat niet. Plannen die ons als inwoners uitdagen om iets te vinden. Dit kunnen we als dorp niet zelf en het is prettig dat hier vanuit een gemeente over nagedacht wordt. Waar het daarna om gaat is luisteren naar wat er gezegd wordt en niet teleurgesteld zijn wanneer het anders loopt dan gedacht.

Op 19 april heeft het dorp zich heel duidelijk uitgesproken. We willen eerst aan de slag met een visie over het dorp. Wat voor dorp willen we als Borger zijn? Wat voor woonvormen passen hierbij? Welke uitstraling willen we hebben. Als gemeente kun je dan maar één ding doen en dat is meebewegen. Probeer niet vast te houden aan het eigen proces, blijf niet hangen in excuses over dingen die anders zijn gelopen dan gepland. Het is even schakelen maar beweeg mee.

Hoe nu verder?
De volgende stap is om als dorp met elkaar in gesprek te gaan over wat voor dorp we willen zijn. Dit zal op korte termijn moeten gebeuren want dat er iets met woningen nodig is weten we allemaal. De opkomst op 19 april was groot, de ruimte niet groot genoeg en het niet werkend zijn van de geluidsinstallatie hielp niet. Dorpsbelangen gaat nu samen met enkele inwoners en de gemeente kijken hoe we zo snel mogelijk op een zo goed mogelijke manier, met elkaar (lees: met iedereen uit het dorp die wat van het onderwerp vindt) in gesprek kunnen gaan. Wat we willen is dat iedereen gehoord wordt en zich gehoord voelt. Dat er met elkaar gesproken en gediscussieerd kan worden. Hoe dit te organiseren is best even een puzzel, zowel dorpsbelangen als de gemeente heeft hier niet genoeg ervaring mee. Meedenken over hoe we dit kunnen doen? Laat het weten via info@dorpsbelangenborger.nl.

Informatie gemist?
Op de website van de gemeente is de meest recente versie van de discussienota te lezen. In de week van 19 april wordt nog een nieuwe versie gedeeld.
In het Dagblad van het Noorden van 20 april staat een artikel over de bijeenkomst. Het is voor premium lezers en via deze link voor iedereen te lezen.