Beekdal Eeser Voorste Diep op weg naar laatste fase!

     

Fundering uitkijkplateau
De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep is bezig met de laatste fase van het project. Met Gemeente Borger-Odoorn, Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap is overeenkomst over het plaatsen van het uitkijkplateau op hun grond.

Het uitkijkplateau wordt gemaakt door staalbedrijf Gebros uit Smilde. Het is een stalen constructie en wordt gegalvaniseerd. Vrijwilligers hebben inmiddels de fundering gemaakt. Het uitzetten is een nauwkeurig werkje aan de hand van de bouwtekening. Aannemersbedrijf Fuhler uit Emmen, die het natuurgebied de Flessenhals in opdracht van Drents Landschap inricht, heeft graafwerkzaamheden verricht. Omdat het gebied vrij nat is, was het nodig om een bronbemalingsinstallatie van LBC uit Dalerveen te huren. De bekisting voor de fundering werd aangebracht. Er zijn twee draagpunten voor het uitkijkplateau, waarop elk twee stiepen met betonijzer en bevestigingsankers aangebracht zijn.

Deze werkzaamheden zijn afgerond. We gaan nu kijken wanneer het uitkijkplateau geplaatst kan worden. Waarschijnlijk wordt dit april a.s.  Verder zijn we bezig met een locatie voor het natuurkunstwerk.

Financiering
Het project wordt voor 60 % gefinancierd door Leaderfonds, waarin de gelden komen uit Gemeente Borger-Odoorn, Provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling. De rest door inzet vrijwilligers en sponsoren.

Logo en overdracht

Er is nu ook een mooi logo. Met Dorpsbelangen Borger is onlangs overleg geweest over de overdracht van de landschapselementen naar Stichting Markering Beekdal Eeser Voorste Diep. Dit zal voor eind 2021 gebeuren. De concept-overdrachtsovereenkomst ligt nu bij de notariskantoor Veldkamp-Prins in Borger ter beoordeling.

Open karakter
Het beekdal tussen Ees en Borger heeft een ander aanzicht, meer open karakter,  gekregen. Dit komt door de inrichting van het gebied De Flessenhals als natuurgebied. Wij hebben met de gemeente Borger-Odoorn overleg over de inrichting en beplanting van de berm tussen fietspad en door ons aangelegde wandelpad. Er zijn wat bomen en struikwerk weggehaald. Wij willen graag wel het karakter van de oude weg tussen Ees en Borger zoveel mogelijk herkenbaar houden.  Langs het fietspad is nu ook verlichting aangebracht.

 

Informatie:
Jan Top  projectcoördinator
Werkgroep/Stichting Markering Beekdal Eeser Voorste Diep
Telefoon 0599-234830 of email j.top@hetnet.nl
Facebook: beekdal eeser voorste diep