Markering Beekdal Eeser Voorste Diep stap verder

Van opstappplek tot zitplek

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger heeft weer een onderdeel af. Vorige week is de zitplek onder het gebint afgewerkt.  De gebinten zijn ter plekke op de oude manier door vrijwilligers gemaakt en in elkaar gezet. Dit betekende veel handwerk met zaag, schaaf en beitel. Onder het gebint staat een stenen tafelplaat die op een aantal dikke keien ligt. De plaat en keien heeft de werkgroep gekregen van de activiteitencommissie van de Ondernemersvereniging Borger.  Er komen nog een aantal dikke zitkeien omheen. Zo wordt het een echte zitplek, die onderdeel is van de route met opstapplek, wandelpad, stilteplek en bruggetje over het Eeser Voorste Diep.

Op het wandelpad komt een laagje roodsteenplit. Hiermee is een begin gemaakt. Ook is gestart met de aanleg van een aantal parkeerplekken met keien aan de doodlopende weg naar de N34. Begin juni wordt het plan voor de uitkijktoren verder besproken. Dit gebeurt samen met een deskundige van Arcades. Dit kan omdat we meedoen aan Kern met Pit van de Heidemaatschappij. Voor het maken van het kunstwerk hebben we contact met de bekende Nieuw-Zeelandse landart kunstenaar Chris Booth.

Het hele project wordt uitgevoerd door vrijwilligers.  Ook zijn er sponsoren die het project steunen. De meeste financiering komt van Leader, een Europees fonds voor een leefbaar platteland. Op dit moment zijn we bezig om de eerste afrekening in te leveren.  We werken samen met Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Borger-Odoorn en buurtvereniging ’t Lutkeveen. Het is de bedoeling dat het project – ontstaan en gedragen vanuit de bevolking- onderdeel wordt van het natuurgebied Mandelanden en Flessehals tussen Ees en Borger. Een uniek natuurgebied op een markante plek met een natuurlijke doorbraak van het beekje in De Hondsrug.  Een historische plek voor de inwoners en toeristen!  Als je mee wilt helpen als vrijwilliger kun je je opgeven. Neem dan contact op met projectcoördinator Jan Top  0599-234830.  Kijk ook op www.dorpsbelangenborger.nl.