Voorste Eeser diepje: Wil jij ook meehelpen?

De werkgroep Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger is bezig met het maken van de laatste landschapselementen in het prachtige en historische beekdal tussen Ees en Borger. In de loop van 2021 moet alles klaar zijn.

Uitzichtplateau
De komende tijd werken we aan het uitzichtplateau, waarmee een verbinding wordt gelegd met het water in het beekje, het landschap rond de es en uitzicht over het beekdal vanuit een hoogte van 3.5 meter. Het uitzichtplateau komt te staan bij het loopbruggetje en wandelpad. Het sluit aan bij het natuurgebied tussen N34 en Eeserstraat, waarmee binnenkort wordt begonnen.

Voor het uitzichtplateau is een omgevingsvergunning afgegeven. Ook is een gedetailleerde bouwtekening gemaakt. Het uitzichtplateau wordt een stalen constructie, waarvoor een offerte is gemaakt. De kosten bedragen 35.000,00 euro, waarvoor geld beschikbaar is van Leader het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling, Prins Bernhard Cultuurfonds en Kern met Pit.  Maar ook van lokale sponsoren. We doen een beroep op sponsoren die ons financieel willen steunen. Want er is nog een tekort.

De uitzicht plateau wordt door vrijwilligers in elkaar gezet, nadat de opdracht gegeven is en onderdelen geleverd zijn. Eerst wordt begonnen met het maken van de betonnen fundering. We willen in september beginnen.

Op het uitzichtplateau komt een paneel met informatie over het ontstaan, de geschiedenis en het heden van het beekdal, bedoeld voor inwoners en toeristen. Een  informatieve en educatieve functie.

Natuurunstwerk (o.l.v. Chris Booth)
Het laatste onderdeel wordt het natuurkunstwerk van de Nieuw Zeelandse kunstenaar Chris Booth.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligerswerkgroep zoekt vrijwilligers die mee willen helpen.

Hou je van buitenwerk in de natuur, dan ben je van harte welkom!  Het gaat o.a. het onderhouden van het wandelpad en wegmarkering, zoals het schoffelen verwijderen van onkruid.

Informatie en opgeven bij projectcoördinator Jan Top. Telefoon 0599-234830 of email j.top@hetnet.nl. Kijk ook op www.dorpsbelangenborger.nl of facebook EeserVoorsteDiep.

 

2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje

Het project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger wint de 2e prijs van Kern met Pit 2019 in Drenthe. De prijs bestaat uit  een bedrag van  € 1000,00 en een predicaat.  De prijsuitreiding was zaterdag 18 januari in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. De prijzen werden bekend gemaakt door jury voorzitter mevrouw Annelies Joritsma. De werkgroepleden Jacob Woldendorp, Hans Agterberg, Cor van Willigen en Jan Top (foto) namen het predicaat en het bedrag in ontvangst.

Lees “2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje” verder

Ooievaarsnest in Beekdal Eeser Voorste Diep

De werkgroep markering Beekdal Eeser Voorste Diep heeft een ooievaarsnest geplaats in de natuurspeelplek, aan de rand van de beek. Het is het 10e element dat onderdeel uitmaakt van het project.  De andere waren elementen zijn o.a. opstapplek, wandelpad tussen de bomen, herdenkplek 1945, een wandelbrug over de beek, een zitplek onder gebint en de natuurspeelplek. Een ooievaarsnest past mooi in het waterrijke beekdal. Het ooievaarsnest geleverd in bouwpakket van Wouthout is geplaatst door vrijwilligers met hulp van Brouwer Grondbedrijf. De plek is gekozen in overleg met Drents Landschap.

 

Lees “Ooievaarsnest in Beekdal Eeser Voorste Diep” verder

Provinciale bestuurders Jumelet en Kuipers bezoeken project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep

Recent is het project markering Voorste Eeserdiep door de gedeputeerden  Henk Jumelet (CDA, oa Natuur en Landschap) en Hans Kuipers (GL met oa Vitaal Platteland) bezocht. Vanuit de provincie worden de lopende LEADER projecten met belangstelling gevolgd. Daarnaast was Gerard Meijers (gebiedscoördinator Plattelandsontwikkeling Zuidoost-Drenthe, secretaris LAG Zuidoost-Drenthe LEADER) aanwezig. Vanuit de gemeente Borger-Odoorn was  burgemeester Jan Seton aanwezig.

Lees “Provinciale bestuurders Jumelet en Kuipers bezoeken project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep” verder

Markering Beekdal Eeser Voorste Diep stap verder

Van opstappplek tot zitplek

De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger heeft weer een onderdeel af. Vorige week is de zitplek onder het gebint afgewerkt.  De gebinten zijn ter plekke op de oude manier door vrijwilligers gemaakt en in elkaar gezet. Dit betekende veel handwerk met zaag, schaaf en beitel. Onder het gebint staat een stenen tafelplaat die op een aantal dikke keien ligt. De plaat en keien heeft de werkgroep gekregen van de activiteitencommissie van de Ondernemersvereniging Borger.  Er komen nog een aantal dikke zitkeien omheen. Zo wordt het een echte zitplek, die onderdeel is van de route met opstapplek, wandelpad, stilteplek en bruggetje over het Eeser Voorste Diep. Lees “Markering Beekdal Eeser Voorste Diep stap verder” verder

Markering Beekdal Eeser Voorste Diep vordert gestaag

Deel klaar
De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep is druk bezig met de uitvoering van de werkzaamheden. Inmiddels zijn het natuurwandelpad, de opstapplek, loopbrug  en de gedenkplek Ees 1945 bijna klaar. Er moeten nog enkele zaken afgewerkt worden, zoals het egaliseren en het leggen van keien langs het wandelpad.

Het loopbruggetje verbindt het noordelijk en zuidelijk gedeelte van het wandelpad met elkaar. De natuurspeelplek wordt binnenkort verder ingericht en afgewerkt.

Meer gebeuren
Maar er moet nog meer gebeuren!

De uitkijktoren is in voorbereiding.  Er wordt een gedetailleerde werktekening gemaakt. Dit geldt ook voor de zitplaats onder het gebint. Dan komt er nog een kunstwerk, een ooievaarsnest en enkele natuurparkeerplaatsen.

Werkbezoek
Op 17 juli bracht het bestuur van Dorpsbelangen Borger ‘s avonds een bezoek om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Dorspbelangen Borger heeft het project onder haar hoede genomen. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met Gemeente Borger-Odoorn, Het Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en Buurtvereniging ‘t Lutkeveen.

 

Geld nodig
Met geld van Leader kan dit project gerealiseerd worden en er zijn enkele sponsoren.

Maar er is wel aanvullende financiering nodig.

Vrijwilligerswerk
Een vaste groep vrijwilligers werkt aan de praktische uitvoering. Het is leuk werk om te doen. Vrijwilligers die mee willen helpen zijn welkom.

Uitkijkplateau
Door de forse regenbuien in de afgelopen periode moesten herstelwerkzaamheden verricht worden aan de bestrating van het uitkijkplateau, Het zand spoelde weg. Deze herstelwerkzaamheden zijn  inmiddels klaar. Het uitkijkplateau is weer te gebruiken. Je kunt er mooi zitten en uitkijken op het beekje.

Binnenkort wordt de werkgroep geïnformeerd over de inrichtingsplannen van het gebied tussen de N34 en de Eeserstraat, dat grenst aan het beekdal. Dit gebied wordt ontwikkeld door Prolander.

Tweede jaar
De werkgroep Beekdal Eeser Voorste Diep is begonnen met het vervolg van het project.  Er is nu één jaar gewerkt en eind 2019 moet het hele project af zijn. De opstapplek voor scholieren wordt in oktober in gebruik genomen.

De werkgroep gaat nu verder met de zithoek, het kunstwerk en de uitkijktoren. Binnenkort wordt bekend hoe de inrichting van weiland tussen N34 en Eeserstraat er uit gaat zien. Het sluit mooi aan bij markering Beekdal.

Meer informatie: www.dorpsbelangenborger.nlof bij projectcoördinator Jan Top (0599-234830)