2e prijs kern met pit voor project Eeserdiepje

Het project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger wint de 2e prijs van Kern met Pit 2019 in Drenthe. De prijs bestaat uit  een bedrag van  € 1000,00 en een predicaat.  De prijsuitreiding was zaterdag 18 januari in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. De prijzen werden bekend gemaakt door jury voorzitter mevrouw Annelies Joritsma. De werkgroepleden Jacob Woldendorp, Hans Agterberg, Cor van Willigen en Jan Top (foto) namen het predicaat en het bedrag in ontvangst.

De 1e prijs is gewonnen door “Ons Toen” in Eexterveen, we feliciteren de inwoners van Eexterveen met dit resultaat.  Kern met Pit is een initiatief van de Nederlandse Heide Maatschappij. De werkgroep en projectcoördinator Jan Top zijn blij met het resultaat voor de werkgroep en de vrijwilligers uit Ees en Borger. De groep werkt hard om het beekdal tussen Ees en Borger herkenbaarder te maken. Dit burgerinitiatief wordt, in samenwerking met en ondersteuning van Gemeente Borger-Odoorn, Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en buurtvereniging ’t Lutkeveen Borger, bestuur Dorpsbelangen Borger en anderen, uitgevoerd.

Het project is nog niet helemaal af. Dit jaar wil de werkgroep nog het uitzichtplateau en kunstwerk realiseren.  Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van Leader ZuidoostDrenthe (Europees Fonds voor Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), het Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Het Drentse Land en lokale sponsoren.

     

Aanmelden: Cursus reanimeren

Van de werkgroep Hartveilig Borger:
Op dinsdag 19 november geeft de werkgroep Hartveilig Borger voor inwoners van Borger een basiscursus reanimeren. Tijdens de cursus leert u wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt.

De cursus wordt gegeven in het Hunzehuys in Borger van 19.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn € 30,- per deelnemer. Sommige verzekeraars vergoeden deelname aan een reanimatiecursus.  Klik hier voor een overzicht van verzekeraars die de cursus vergoeden. Na het volgen van de cursus kunt u zich schrijven als burgerhulpverlener.

Aanmelden kan tot 1 november 2019 door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangenborger.nl of door het invullen van het contactformulier. Vermeld in het bericht uw voorletters, achternaam en geboortedatum. Hebt u belangstelling maar kunt u op 19 november niet? Dan horen we dit graag. Bij voldoende belangstelling plannen we nog een cursus avond. Ook horen we graag of er belangstelling is een herhalingscursus.

Meer informatie over de cursus is te vinden op www.hartstichting.nl

 

Vacature: Bestuursleden gezocht

Het bestuur van Dorpsbelangen Borger is op zoek naar versterking. Dorpsbelangen is er voor en door het dorp. Samen gaan we voor een leefbaar dorp. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  • Markering Voorste Eeserdiep
  • Gedeeltelijke verdubbeling N34
  • Centrum Borger
  • Hartveilig Borger
  • Gemeentelijk verkeers en vervoersplan
  • Verwachtte invoering dorpsbudgetten
  • Wensen / klachten vanuit het dorp
  • enz.

Vindt u het leuk om met ons aan deze en andere onderwerpen te werken? Geef dit dan aan via het contactformulier op de website of bel met 06-15 00 16 65 voor meer informatie.

Werken aan de weg: Strengenweg


Bron: gemeente Borger-Odoorn

Maandag 16 september 2019 wordt gestart met het herstraten van de gehele Strengenweg in Borger. Tijdens de werkzaamheden is deze weg gestremd voor doorgaand verkeer. Een omleiding staat aangegeven.

Wat gaat er precies gebeuren?
De bestaande betonstenen worden opgenomen en afgevoerd. Nieuwe stenen worden aangebracht op een fundering. Het werk wordt uitgevoerd door wegenbouwbedrijf Hemmen uit Emmen en zal na verwachting tot medio december duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bewoners Strengenweg
Tijdens de werkzaamheden is de weg voor doorgaand verkeer gestremd. Uiteraard proberen wij de toegang naar de aanliggende woningen en percelen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen
Heeft u vragen over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid dan kunt u contact opnemen met uitvoerder de heer M. Bolk van Hemmen bv. tel: 06-23523173.
Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.

Aanmelden: Cursus reanimeren

Van de werkgroep Hartveilig Borger:
Op 16 september geeft de werkgroep Hartveilig Borger voor inwoners van Borger een basiscursus reanimeren. Tijdens de cursus leert u wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt.

De cursus wordt gegeven in de brandweerkazerne in Borger van 19.00 tot 22.00 uur. De kosten zijn € 30,- per deelnemer. Sommige verzekeraars vergoeden deelname aan een reanimatiecursus.  Klik hier voor een overzicht van verzekeraars die de cursus vergoeden. Na het volgen van de cursus kunt u zich schrijven als burgerhulpverlener.

Aanmelden kan tot 2 september 2019 door een e-mail te sturen naar info@dorpsbelangenborger.nl of door het invullen van het contactformulier. Vermeld in het bericht uw voorletters, achternaam en geboortedatum. Hebt u belangstelling maar kunt u op 16 september niet? Dan horen we dit graag. Bij voldoende belangstelling plannen we nog een cursus avond. Ook horen we graag of er belangstelling is een herhalingscursus.

Meer informatie over de cursus is te vinden op www.hartstichting.nl

 

Omleiding Hoofdstraat noord

Vanaf 26 november t/m 20 december 2018 wordt de Hoofdstraat vanaf het centrum rotonde t/m de ingang hotel de Bieze afgesloten voor het doorgaande rijverkeer.  Aannemingsbedrijf Beugel gaat de bestrating opbreken voor de herinrichting Hoofdstraat Noord. Het rijverkeer wordt omgeleid via de Borgerveldweg, Schoonloérstraat, Rolderstraat en de Koesteeg.  De omleidingsroutes staan op het kaartje aangegeven.

Omleiding parkeerplaats Albert Hein

Vanaf 14 november 2018 is de toegang naar de Albert Heijn en de Bergmans Beinstraat vanaf de N374 (weg naar stadskanaal) afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Aannemingsbedrijf Beugel breekt de bestrating op voor aanleg van de nieuwe parkeerplaats en de toegang naar de Albert Hein. De parkeerplaats  blijft bereikbaar via de Hoofdstraat – Oosteresstraat (via de Hema). De omleidingsroutes staan aangegeven op de afbeelding.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot half december. Geprobeerd wordt om de toegang vanaf de N374 eerder weer open te hebben.