Werkzaamheden Kruisstraat, Koesteeg en gedeelte Hoofdstraat in Borger

Persbericht vanuit de gemeente Borger-Odoorn: Al geruime tijd zijn diverse bedrijven werkzaam in de omgeving van ‘oud-borger’. Een ingrijpende operatie. Na een tussenpauze gaan de werkzaamheden maandag 4 oktober verder in de omgeving van de Kruisstraat. De werkzaamheden zullen na verwachting duren tot begin december, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden gelijktijdig door twee aannemers uitgevoerd. Aannemer Avitec uit Nieuw-Buinen doet de riolerings- en bestratingswerkzaamheden. BAM Energie & Water Noord-Oost uit Nieuwleusen verzorgt de werkzaamheden aan de kabels en leidingen.

De werkzaamheden in het kort
In de weg vinden rioleringswerkzaamheden plaats en de weg wordt voorzien van nieuwe bestrating/herstraat. De BAM gaat werkzaamheden uitvoeren aan de kabels en leidingen.

Bereikbaarheid
De wegen Koesteeg, Kruisstraat en een gedeelte van de Hoofdstraat tussen de Koesteeg en Kruisstraat wordt afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding staat aangegeven. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de stremming van de aanwonende/ondernemers tot een minimum te beperken.

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, planning en/of bereikbaarheid kunt u contact opnemen met de volgende uitvoerders:
– riolering en bestrating:          dhr. P. Bolt van Avitec, tel: 0599-212170
– kabels en leidingen:               dhr. V. Oostra van de BAM, tel: 088 – 712 37 51
Heeft u inhoudelijke vragen over het project dan kunt u bellen met de heer M. Kappen van de gemeente Borger-Odoorn, tel: 14 0591.

Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022

 

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl.

Iedereen (gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, individu, etc.) kan hier tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau op reageren per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen

Lees “Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022” verder

Afval overlast

Aanleiding:

Naar aanleiding van het zeer actief aan de bel trekken van Bouke Roossien en in overleg met de gemeente is een uitvraag in het dorp gedaan over afval overlast. Gevraagd is om foto’s en situaties aan te leveren van locaties en tijdstippen waar overlast wordt ervaren. Ook is gevraagd om met ideeën te komen om overlast op te lossen.

Lees “Afval overlast” verder

Vacature: bestuursleden gezocht

Het bestuur van Dorpsbelangen Borger is op zoek naar versterking. Dorpsbelangen is er voor en door het dorp. Samen gaan we voor een leefbaar dorp. Op dit moment houden we ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  • Markering Voorste Eeserdiep
  • Gedeeltelijke verdubbeling N34
  • Centrum Borger
  • Hartveilig Borger
  • Gemeentelijk verkeers en vervoersplan
  • Verwachtte invoering dorpsbudgetten
  • Wensen / klachten vanuit het dorp
  • enz.

Vindt u het leuk om met ons aan deze en andere onderwerpen te werken? Geef dit dan aan via het contactformulier op de website of bel met 06-15 00 16 65 voor meer informatie. Vanuit eerdere vacatures hebben we al aanvulling voor het bestuur gehad. Omdat dit allemaal mannen waren nodigen we nu speciaal de vrouwen uit het dorp uit om zich aan te melden om het bestuur te komen versterken.

Onderhoud historische graven in Borger

De historische graven in de gemeente Borger-Odoorn zijn in kaart gebracht. Een graf wordt bijvoorbeeld als historisch aangemerkt als de persoon die begraven is van historisch belang is, als er sprake is van bijzonder materiaalgebruik of als er sprake is van bijzondere vormgeving van het monument. Binnen Borger zijn op dit moment 307 graven aangemerkt die in een vorm van belang zijn als erfgoed.

Lees “Onderhoud historische graven in Borger” verder

Gemeentelijk vervoersplan: verkeers(on)veilige plekken in het dorp?

De gemeente Borger-Odoorn werkt aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Daarin staat omschreven hoe wordt omgegaan met zaken als wegen, fietspaden, parkeren en verkeersveiligheid. De gemeente wil graag weten hoe u als verkeerdeelnemer over deze onderwerpen denkt.

Lees “Gemeentelijk vervoersplan: verkeers(on)veilige plekken in het dorp?” verder